Informatii utile EVALUARE NATIONALA 2015 : CALENDAR, PROGRAME, ORGANIZARE

EVALUARE NATIONALA 2015

Informatii utile EVALUARE NATIONALA 2015 : CALENDAR, PROGRAME, ORGANIZARE
educatie/invatamant > anul scolar 2014-2015 > EVALUARE NATIONALA 2015
cauta in pagina
Fii la curent cu cele mai noi informatii privind examenele de EVALUARE NATIONALA 2015 .

Simulare Evaluare Nationala
Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 4431/2014 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015
In vigoare de la 04.09.2014

In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

1 in temeiul prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. 1.
1 Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2014-2015, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2.
Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in anul scolar 2014-2015 in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, si cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3.
(1) Se aproba Programa pentru disciplina limba si literatura romana, valabila pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015. Programa este prevazuta in anexa nr. 2.

(2) Se aproba Programa pentru disciplina matematica, valabila pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015. Programa este prevazuta in anexa nr. 3.

(3) Programa pentru disciplina limba si literatura slovaca materna, valabila pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015, este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.924/2013 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014.

(4) Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015, altele decat cele mentionate la alin. (1), (2) si (3), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.

Art. 4.
Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art. 5.
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a raspund/raspunde pentru buna organizare si desfasurare a evaluarii nationale.

(2) In vederea pregatirii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti creeaza baza de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, conform solicitarilor Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale.

(3) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a asigura confectionarea stampilelor-tip pentru evaluarea nationala. Se confectioneaza doua tipuri de stampile rotunde, care vor avea urmatorul continut:

a) stampila-tip pentru unitatile de invatamant in care se organizeaza probe scrise pentru evaluarea nationala/centre de examen: "Evaluare Nationala 2015 - C.E.";

b) stampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: "Evaluare Nationala 2015 - C.Z.E.".

(4) Stampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm si nu vor fi numerotate.

Art. 6.
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a stabilesc/stabileste componenta comisiilor pentru evaluarea nationala cu 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, cu respectarea principiilor competentei in evaluare si compatibilitatii.

(2) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precadere din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale.

(3) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenti le este interzisa intrarea in salile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum si cu ziare, reviste, carti etc. Materialele nepermise in sala de examen vor fi introduse intr-un un plic/o punga, impreuna cu un biletel/o eticheta pe care se noteaza numele si prenumele posesorului, care va fi pastrat/pastrata pana dupa predarea lucrarilor scrise intr-o sala speciala stabilita pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheata de o persoana desemnata de comisia din unitatea de invatamant.

(4) Nu vor fi nominalizate in comisiile pentru evaluarea nationala persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

(5) In unitatile de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale, comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea in comisiile pentru evaluarea nationala a unor cadre didactice din alte unitati de invatamant.

(6) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea organizarii evaluarii nationale in unitatile de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale.

Art. 7.
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere functionale de supraveghere video si audio a salilor de clasa din unitatile de invatamant in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.

(2) Activitatea de monitorizare a desfasurarii evaluarii nationale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.

(3) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile din unitatile de invatamant si comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a verifica, prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de frauda, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen din unitatea de invatamant respectiva.

(4) Daca in urma verificarilor mentionate la alin. (3) se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor in vigoare, comisia din unitatea de invatamant ia masurile care se impun, in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge pana la acordarea notei 1 (unu) pentru frauda sau tentativa de frauda.

(5) In cazul in care verificarile sunt facute de comisia din unitatea de invatamant, aceasta anunta comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.

Art. 8.
(1) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de invatamant in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisie in acest scop nu vor fi primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidati ori cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati ori cu exteriorul.

(6) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3), (4) si (5) va fi considerata frauda/tentativa de frauda, iar candidatii respectivi vor fi eliminati de la proba respectiva, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Candidatii eliminati de la o proba pentru frauda sau tentativa de frauda vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisa respectiva.

(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a evaluarii nationale si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare, sunt interzise in sala de examen.

(9) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3), (4) si (5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).

Art. 9.
(1) Candidatul major si parintii/reprezentantii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sa vada lucrarea/lucrarile proprie/proprii a/ale propriului copil numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii. La vizualizarea lucrarii/lucrarilor, candidatul minor trebuie sa fie insotit obligatoriu de un parinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, mentionata la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea si/sau modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor.

(3) Cu exceptia candidatului sau a parintilor/reprezentantilor legali ai acestuia, pot solicita sa vada lucrarea/lucrarile doar membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sau ai Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale, in scopul reevaluarii acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 pct. (10) si ale art. 9 pct. (25) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, mentionata la art. 2.

Art. 10.
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11.
1 Anexele nr. 1-3*) fac parte integranta din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-3 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Art. 12.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
Bucuresti, 29 august 2014.

Nr. 4.431.

CALENDARUL DE DESFASURARE A EVALUARII NATIONALE PENTRU ABSOLVENTII CLASEI A VIII-A IN ANUL SCOLAR 2014-2015

13 iunie 2015 - Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15 -17 iunie 2015 - Inscrierea la Evaluarea Nationala
22 iunie 2015 - Limba si literatura romana - proba scrisa
23 iunie 2015 - Limba si literatura materna - proba scrisa
24 iunie 2015 - Matematica - proba scrisa
26 iunie 2015 - Afisarea rezultatelor (pana la ora 16)
26 iunie 2015 - Depunerea contestatiilor (orele 16 - 20)
27 -29 iunie 2015 - Rezolvarea contestatiilor
30 iunie 2015 - Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

EVALUARE NATIONALA 2015
Categorii
Comunicare
Utile
acte necesareaeroporturiambasadegsmministereleposta romanatelefoanetrenuriunitati masuravalutarvamavremea