Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

Afla rapid informatiile utile Bacalaureat 2020 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE, Modele subiecte /Subiecte date si baremuri, Rezultate . (Admitere facultate)
forum/ - / Stiri / [ 2019] |
BAC 2020 : acces rapid Subiecte date /Modele /Bareme (arh. winrar/pdf...)
Utile: Retea unitati scolareInspectorate scolare
-
Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 4950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020
Modificari (...)
Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 06 septembrie 2019

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) si ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),

ministrul educatiei nationale, interimar, emite prezentul ordin.
Art.1. -
Se aproba Calendarul examenului de bacalaureat national - 2020, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

sta
Art.2. -
(1) Examenul de bacalaureat national - 2020 se desfasoara in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor (nota Alfadate.ro: pdf) la care candidatii sustin examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2020 este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

(4) Pentru elevii cu cerinte educationale speciale se asigura sustinerea probelor de examen adaptate la prevederile procedurii privind asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist/tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat, elaborata de Ministerul Educatiei Nationale, si ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.124/2017.

Art.3. -
(1) Se aproba Programa de examen pentru proba C de evaluare a competentelor lingvistice in limba chineza, valabila in sesiunile examenului de bacalaureat national - 2020, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba si literatura italiana materna si matematica (pdf), valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2020, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.430/2014 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale (pdf), pentru limba si literatura romana (pdf) si pentru limba si literatura slovaca materna, valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2020, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2014.

(4) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizica, logica, argumentare si comunicare, economie (arh. winrar/pdf), valabile in sesiunile anului 2020, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2013.

(5) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie (pdf), valabila in sesiunile anului 2020, este cea prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.070/2016 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2017.

(6) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decat cele mentionate la alin. (1) - (5), valabile in sesiunile anului 2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010.

Art.4. -
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificarile ulterioare.

Art.5. -
Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, finalizate cu diploma de acces general in invatamantul superior german si diploma de bacalaureat, sectii care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat.

Art.6. -
(1) Inspectoratul scolar va aronda elevii din clasele terminale cu specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu la o unitate de invatamant liceal de stat din localitate/judet/sector/municipiul Bucuresti in care functioneaza specializari/calificari acreditate identice cu cele ale elevilor arondati.

(2) In cazul in care, la nivelul unui judet exista unitati de invatamant liceal de stat in care functioneaza clase cu specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu si, la nivelul judetului respectiv, nu exista nicio alta unitate de invatamant liceal de stat care sa aiba specializari/calificari identice acreditate, elevii din clasele autorizate sa functioneze provizoriu vor fi arondati de catre inspectoratul scolar, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat, la unitati de invatamant de stat din alte judete care au acreditate specializarile/calificarile respective.

(3) Pentru a permite candidatilor arondati sa sustina probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale in unitatile de invatamant in care functioneaza ca elevi, in cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvistice si digitale de la nivelul unitatii de invatamant in care sunt arondati elevii de la specializarile/calificarile autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care isi va desfasura activitatea in unitatea de invatamant de unde provin acesti elevi, in care vor fi inclusi obligatoriu profesori examinatori din aceasta unitate.

(4) Candidatii care au finalizat specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu vor sustine probele scrise in centrele de examen la care sunt arondate unitatile de invatamant de provenienta ale acestora sau chiar la unitatile de invatamant de provenienta daca acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizati in sali separate de ceilalti candidati din centru. La nivelul fiecarui centru de examen in care sustin probe scrise candidatii care au finalizat specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu se constituie cate o subcomisie care va fi inclusa in decizia centrului de examen la care acesti candidati sunt arondati.

Art.7. -
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere video si audio functionale a salilor in care se desfasoara activitati specifice examenului de bacalaureat: sustinerea probelor, descarcarea si multiplicarea subiectelor, predarea si preluarea lucrarilor scrise, amestecarea, numerotarea si introducerea in plicuri a lucrarilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.

(2) Pana la inceperea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Bacalaureat.

(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen si comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti verifica, prin sondaj, inregistrarile audiovideo din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen mentionate la alin. (1), din centrul respectiv.

(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (4), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunta comisia de bacalaureat judeteana/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti, care propune eventualele masuri de sanctionare si informeaza Comisia Nationala de Bacalaureat.

Art.8. -
(1) Presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din invatamantul preuniversitar. Comisia Nationala de Bacalaureat elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare.

(2) Presedintele comisiei regionale/judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii este numit de catre comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.

(3) Comisia Nationala de Bacalaureat poate elabora si alte instructiuni/proceduri in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat - 2020.

Art.9. -
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti raspund(e) pentru buna organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor reprezentative ale elevilor, ai organizatiilor reprezentative la nivel national ale parintilor si reprezentanti ai sindicatelor afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati de invatamant decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regula, din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale.

(5) Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

Art.10. -
Comisia Nationala de Bacalaureat stabileste prin procedura specifica modalitatea de evaluare a lucrarilor, de solutionare a contestatiilor si de transmitere a lucrarilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare si securizare a lucrarilor scrise si consemnarea in documentele de examen a rezultatelor obtinute de candidati la examenul de bacalaureat.

Art.11. -
(1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, dupa validarea finalizarii evaluarii de catre cei doi profesori evaluatori, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculata nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, fiind inregistrata in catalogul de bacalaureat.

(2) In cazul in care diferenta dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare si se procedeaza astfel:

- presedintele comisiei nominalizeaza alti doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrarii;

- dupa finalizarea recorectarii lucrarii, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare si se semneaza de catre evaluatori;

- presedintele comisiei calculeaza nota finala din cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua note - valori extreme, ca medie aritmetica cu doua zecimale fara rotunjire, a celor doua note - valori centrale. Media rezultata reprezinta nota finala pe care o trece pe lucrare si semneaza.

(3) In cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, nota finala se calculeaza cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2). In situatia in care, dupa desecretizarea lucrarii, se constata o diferenta de notare mai mare de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii, lucrarea se resecretizeaza si este transmisa spre a fi reevaluata altor doi profesori evaluatori. Nota finala, ca urmare a reevaluarii in etapa de solutionare a contestatiei, este calculata cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Nota definitiva, acordata in conformitate cu procedura mentionata la alin. (1) - (3), nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.

Art.12. -
(1) Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica nota initiala prin crestere sau descrestere, dupa caz.

(2) Comisia Nationala de Bacalaureat va transmite comisiei de bacalaureat judetene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti modelul cererii-tip pentru depunerea contestatiei care include si declaratia-tip mentionata la alin. (1).

Art.13. -
(1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop nu sunt primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea, sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alti candidati/asistenti din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

(6) Candidatii care incalca regulile mentionate la alin. (3) - (5) sunt eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3) - (5) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati "eliminati din examen", fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor doua sesiuni la care candidatii "eliminati din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fara luarea in considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice care vizeaza organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1) - (7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.

(9) Dupa parcurgerea etapelor mentionate la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1) - (7) si mentiunea ca au luat cunostinta de faptul ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3) - (5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).

Art.14. -
(1) Rezultatele examenului national de bacalaureat se fac publice prin afisare.

(2) Informatiile ce contin datele de identificare a candidatilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul examenului de bacalaureat national, care se afiseaza atat in format letric, la avizierul unitatilor de invatamant-centre de examen, cat si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei Nationale si a inspectoratelor scolare, sunt urmatoarele: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele candidatului, unitatea de invatamant de provenienta, judetul; promotia; forma de invatamant absolvita; specializarea; rezultatul/notele obtinute la fiecare proba de examen sustinuta sau echivalata; media generala; rezultatul final: "reusit"/"respins"/"neprezentat"/"eliminat din examen".

(3) Stergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educatiei Nationale si a inspectoratelor scolare a informatiilor mentionate la alin. (2) se realizeaza dupa implinirea termenului de 2 ani de la data afisarii. Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant-centre de examen a acestor informatii se realizeaza pe o perioada de o luna de la data afisarii.

(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator.

(5) Comisiile din unitatile de invatamant-centrele de examen informeaza candidatii prin afisare, atat la avizier, cat si pe usile salilor de examen, asupra prelucrarii datelor cu caracter personal.

Art.15. -
Completarea si eliberarea actelor de studii se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar in vigoare.

Art.16. -
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abroga.

Art.17. -
Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia minoritati, Directia generala economica, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.18. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale, interimar,
Valer-Daniel Breaz        
Bucuresti, 27 august 2019.

Nr. 4.950.


ANEXA Nr. 1

CALENDARUL examenului de bacalaureat national - 2020

Sesiunea mai/iunie - iulie 2020
25-29 mai 2020 : Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
29 mai 2020 : Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
9-10 iunie 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana -proba A
11-12 iunie 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
15-17 iunie 2020 : Evaluarea competentelor digitale - proba D
18-19 iunie 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
22 iunie 2020 : Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa
23 iunie 2020 : Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa
24 iunie 2020 : Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
25 iunie 2020 : Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa
30 iunie 2020 : Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)
1-6 iulie 2020 : Rezolvarea contestatiilor
7 iulie 2020 : Afisarea rezultatelor finale
Sesiunea august - septembrie 2020 :
13-27 iulie 2020 : Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor care au promovat examenele de corigente
18 august 2020 : Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa
19 august 2020 : Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa
20 august 2020 : Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
21 august 2020 : Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa
24-25 august 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana -proba A
25 august 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
26-27 august 2020 : Evaluarea competentelor digitale - proba D
27-28 august 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
28 august 2020 : Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)
29 august 2020 : Rezolvarea contestatiilor
2 septembrie-3 septembrie 2020 : Afisarea rezultatelor finale
NOTA:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/Comisiei de Bacalaureat a Municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba in situatii exceptionale prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor lingvistice sau digitale, de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.

ANEXA Nr. 2
PROGRAMA DE EXAMEN
pentru disciplina limba chineza
I. Statutul disciplinei

In conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011 aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare, absolventii de liceu, toate profilurile si specializarile, au dreptul sa sustina proba C din cadrul examenului de bacalaureat national la oricare limba moderna studiata pe parcursul invatamantului liceal.

Astfel, proba C de evaluare a competentelor lingvistice la limba chineza se sustine in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) proba scrisa;

b) proba orala;

c) proba de intelegere a unui text audiat.

Precizari metodologice

Examenul de bacalaureat la Limba chineza se organizeaza pe baza unei programe de examen construite pe baza programelor scolare pentru disciplina Limba chineza - limba moderna 1 si limba moderna 2, clasele a IX-a - a XII-a.

Conform programelor scolare in vigoare de Limba chineza, la finalul ciclului liceal, nivelurile-tinta vor fi echivalente cu urmatoarele niveluri din Cadrul european comun de referinta pentru limbi:

• limba moderna 1: la finalul ciclului liceal, elevii care studiaza limba moderna 1 vor avea structurate competente de comunicare de nivel A2 si vor fi inceput structurarea unor achizitii incipiente specifice nivelului B1, conform Cadrului european comun de referinta pentru limbi (CECRL);
• limba moderna 2: la finalul ciclului liceal, elevii care studiaza limba moderna 2 vor avea structurate competente de comunicare de nivel A1 si vor fi inceput structurarea unor achizitii incipiente specifice nivelului A2, conform Cadrului european comun de referinta pentru limbi (CECRL).
II. Competente de evaluat

Competente generale
Competentele generale sunt aceleasi pentru toate filierele/profilurile/specializarile pentru cele doua niveluri, L1 si L2:

1. receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare;

2. producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare;

3. realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa;

4. transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare.

Competente specifice

Competentele specifice se diferentiaza pe cele doua niveluri, L1 si L2, astfel:

LIMBA MODERNA 1

1. Receptarea mesajelor transmise oral si in scris in diverse situatii de comunicare

1.1. Identificarea semnificatiei globale a unui mesaj oral clar articulat in contexte familiare

1.2. Identificarea semnificatiei unor schimburi verbale pe teme familiare, clar articulate

1.3. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar si rar in contexte cunoscute/previzibile

1.4. Desprinderea semnificatiei generale a unui mesaj rostit cu viteza normala in limba standard

1.5. Desprinderea semnificatiei globale, a ideilor generale si a unor detalii din scurte discutii intre vorbitori nativi/inregistrari radio pe subiecte de interes

1.6. Extragerea ideilor principale si a unor detalii din texte de informare, in vederea indeplinirii unei sarcini de lucru

1.7. Selectarea informatiilor relevante din diferite fragmente/texte in vederea indeplinirii unei sarcini de lucru

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare

2.1. Formularea unui mesaj simplu in situatii uzuale, cu sprijin din partea interlocutorului

2.2. Relatarea, oral si/sau in scris a unei activitati/a unui fapt divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat

2.3. Descrierea simpla a unei persoane/unui personaj

2.4. Explicarea folosirii unui produs/a aplicarii unei proceduri si raspunsul la intrebari de clarificare

2.5. Formularea de intrebari si raspunsuri si de opinii argumentate despre ceea ce ii place/nu ii place, pe o tema data

2.6. Prezentarea unui monolog pe o tema data, structurat, sustinut de exemple din viata personala sau din alte surse

2.7. Redactarea de texte functionale variate, aducand argumente si exemple in sprijinul opiniilor exprimate

3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala si scrisa

3.1. Preluarea si transmiterea unui mesaj audiat, cand este permisa cererea pentru repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii

3.2. Oferirea de raspunsuri si informatii la intrebari simple in cadrul unui interviu/chestionar

3.3. Reformularea unui mesaj/unor instructiuni, la cererea interlocutorului

3.4. Exprimarea acordului si dezacordului intr-o discutie formala sau informala pe teme cunoscute

3.5. Redactarea unei scurte scrisori de raspuns la anunturi din mass-media/la o scrisoare oficiala

3.6. Identificarea intentiei vorbitorului/a tipului de relatie instituita de acesta in interactiunea verbala

4. Transferarea si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare

4.1. Transformarea din vorbire directa in vorbire indirecta a unor mesaje foarte simple pe teme din viata cotidiana

4.2. Redactarea de mesaje simple despre sine/despre altii

4.3. Descrierea unor aspecte ale vietii cotidiene (oameni, locuri, scoala, familie, hobby-uri)

4.4. Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui text cunoscut, pe baza unui plan dat

4.5. Traducerea unor mesaje simple, din limba chineza in limba materna si invers, in situatii de comunicare familiare

LIMBA MODERNA 2

1. Receptarea mesajelor transmise oral si in scris in diverse situatii de comunicare

1.1. Identificarea semnificatiei globale a unui mesaj oral clar articulat in contexte familiare

1.2. Identificarea semnificatiei unor schimburi verbale pe teme familiare, clar articulate

1.3. Desprinderea semnificatiei globale, a ideilor generale si a unor detalii din scurte discutii intre vorbitori nativi/inregistrari radio pe subiecte de interes

1.4. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar si rar in contexte cunoscute/previzibile

1.5. Selectarea informatiilor relevante din diferite fragmente/texte in vederea indeplinirii unei sarcini de lucru

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare

2.1. Formularea unui mesaj simplu in situatii uzuale, cu sprijin din partea interlocutorului

2.2. Relatarea, oral si/sau in scris, a unei activitati/a unui fapt divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat

2.3. Descrierea simpla a unei persoane/unui personaj

2.4. Povestirea/relatarea oral si/sau in scris a unor experiente/intamplari personale

2.5. Prezentarea unui monolog pe o tema data, structurat, sustinut de exemple din viata personala sau din alte surse

2.6. Redactarea de texte functionale variate, structurate dupa model, aducand argumente si exemple in sprijinul opiniilor exprimate

3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala si scrisa

3.1. Orientarea in spatiu pe baza unui set de instructiuni simple articulate clar si rar

3.2. Preluarea si transmiterea unui mesaj audiat, cand este permisa cererea pentru repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii

3.3. Reformularea unui mesaj/unor instructiuni, la cererea interlocutorului

3.4. Exprimarea acordului si dezacordului intr-o discutie formala sau informala pe teme cunoscute

4. Transferarea si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare

4.1. Redactarea de mesaje simple despre sine/despre altii

4.2. Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui text cunoscut, pe baza unui plan dat

4.3. Descrierea unor aspecte ale vietii cotidiene (oameni, locuri, scoala, familie, hobby-uri) folosind fraze simple

4.4. Traducerea unor mesaje simple, din limba chineza in limba materna si invers, in situatii de comunicare familiare

III. Continuturi

LIMBA MODERNA 1 SI LIMBA MODERNA 2

1. Teme

• Relatii interumane
• Viata personala (alimentatie, sanatate, educatie, activitati de timp liber)
• Universul tinerilor (cultura, sport)
• Obiective turistice in China
• Aspecte din viata contemporana (sociale, culturale etc.)
• Mass-media
• Obiceiuri chinezesti
• Aspecte legate de profesie
• Activitati din viata cotidiana
• Viata culturala si lumea artelor (film, muzica, teatru, expozitii)
• Repere de cultura si civilizatie ale spatiului cultural sinic
• Stiluri de viata in lumea est-asiatica

2. Functii comunicative ale limbii

• A saluta
• A (se) prezenta (pe cineva)
• A identifica un obiect

A localiza elementar
• A felicita
• A multumi
• A numara
• A solicita si a oferi informatii legate de completarea unui formular
• A solicita si a oferi informatii despre produse si servicii (inclusiv despre costuri, preturi etc.)
• A solicita si a oferi informatii despre fenomene, evenimente, experiente, actiuni si activitati profesionale
• A oferi informatii despre vreme
• A solicita/oferi informatii despre diverse evenimente
• A formula comparatii intre caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activitati, evenimente, procese
• A exprima si a argumenta refuzul de a face o actiune
• A intrerupe in mod politicos
• A solicita si a da instructiuni
• A solicita si a da sfaturi
• A solicita si a formula propuneri, sugestii
• A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
• A corecta/incuraja/avertiza pe cineva
• A exprima acordul/dezacordul cu un curs de actiune
• A caracteriza persoane, fapte, actiuni
• A formula concluzii
• A exprima obligatia/necesitatea/interdictia de a face ceva
• A refuza o oferta/invitatie
• A exprima diverse grade de certitudine/incertitudine
• A exprima conditii
• A exprima cauze si consecinte
• A exprima intentii, dorinte, preferinte
• A exprima atitudini emotionale: simpatie, regret, incredere, indoiala, ingrijorare, temere
• A exprima o hotarare sau o promisiune
• A solicita opinii/puncte de vedere personale
• A exprima si a motiva acordul/dezacordul fata de opiniile altora
• A cere si a da clarificari pentru intelegerea unui mesaj
• A cere si a da detalii si explicatii
• A solicita repetarea si reformularea
3. Elemente de constructie a comunicarii

LIMBA MODERNA 1

• Normele de pronuntie, sunetele specifice limbii chineze standard (Putonghua), ordinea scrierii caracterelor
• Tonurile limbii chineze
• Interogatia cu particulele ma si ne, interogatia cu pronumele interogativ, interogatia alternativa
• Pronumele personal - forma de singular si cea de plural, pronumele de politete, pronumele demonstrative, pronumele interogativ
• Predicatul adjectival

Exprimarea posesiei cu sau fara ajutorul particulei de
• CCL - exprimarea locului cu ajutorul prepozitiei zai
• CCT - topica unitatilor de timp in propozitia in limba chineza
• Exprimarea orei/exprimarea datei
• Numeralul de la 1 la 99
• Clasificatorii
• Interogatia cu haishi
• Substantivele postpozitii
• Exprimarea locului cu ajutorul verbelor zai, you si shi
• Reduplicarea verbelor
• Actiunea in curs de desfasurare (folosirea lui zheng/zhengzai/zhengzai. . .ne)
• Aspectul perfectiv al verbelor, particula modala le, viitorul proxim
• Verbele optative
• Elementul complementar de grad
• Elementul complementar de masura a actiunii verbale
• Indicarea experientei trecute cu ajutorul particulei aspectuale guo
• Propozitiile impersonale (fara S)
• Particula modala le pentru schimbarea de situatie
• Constructia cong. . .dao, structura yi. . .jiu
• Aspectul continuu al unei actiuni verbale
• Particula structurala de pentru formarea adverbelor
• Comparatia cu ajutorul prepozitiei bi, a verbului you si a structurii gen. . .yiyang
• Elementul complementar de rezultat, elementul complementar de directie simplu, elementul complementar de posibilitate
• Elementul complementar de directie complex
• Interogatia retorica
• Constructia de intarire shi. . .de
• Prepozitia ba
• Propozitia pasiva marcata si pasiva nemarcata
• Folosirea conjunctiilor


LIMBA MODERNA 2

• Normele de pronuntie, sunetele specifice limbii chineze standard (Putonghua), ordinea scrierii caracterelor
• Tonurile limbii chineze
• Interogatia cu particulele ma si ne, interogatia cu pronumele interogativ, interogatia alternativa
• Pronumele personal - forma de singular si cea de plural, pronumele de politete, pronumele demonstrative, pronumele interogativ
• Predicatul adjectival
• Exprimarea posesiei cu sau fara ajutorul particulei de
• CCL - exprimarea locului cu ajutorul prepozitiei zai
• CCT - topica unitatilor de timp in propozitia in limba chineza
• Exprimarea orei/exprimarea datei
• Numeralul de la 1 la 99
• Clasificatorii
• Interogatia cu haishi
• Substantivele postpozitii
• Exprimarea locului cu ajutorul verbelor zai, you si shi
• Actiunea in curs de desfasurare (folosirea lui zheng/zhengzai/zhengzai. . .ne)
• Aspectul perfectiv al verbelor, particula modala le, viitorul proxim
• Verbele optative
• Elementul complementar de grad
• Indicarea experientei trecute cu ajutorul particulei aspectuale guo
• Propozitiile impersonale (fara S)
• Particula modala le pentru schimbarea de situatie
• Constructia cong. . .dao, structura yi. . .jiu
• Aspectul continuu al unei actiuni verbale
• Comparatia cu ajutorul prepozitiei bi, a verbului you si a structurii gen. . .yiyang
• Elementul complementar de rezultat, elementul complementar de directie simplu
• Elementul complementar de directie complex
• Prepozitia ba
• Propozitia pasiva marcata si pasiva nemarcata
• Folosirea conjunctiilor
4. Texte pentru comunicarea orala si scrisaLIMBA MODERNA 1 SI LIMBA MODERNA 2

Surse si tipuri de mesaje orale/scrise

calend
Texte de lungime variabila care contin si elemente de vocabular nefamiliare, de dificultate medie:

• texte/fragmente autentice de informare generala si de specialitate, pagini de internet;
• prezentari orale/scrise;
• dialoguri, conversatii, interviuri;
• emisiuni radio, inregistrari audio;
• texte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate;
• texte functionale (reclama, anunt).
Tipuri de texte care trebuie produse:

• prezentare orala/scrisa;
• dialog, discutie, opinii, conversatii;
• descrieri/comparari de obiecte, persoane;
• texte functionale (reclama, anunt, cerere, invitatie);
• rezumat, povestiri;
• scrisoare, mesaj e-mail.
NOTA:

Programa de examen este realizata in conformitate cu prevederile programelor scolare in vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2020 se elaboreaza in baza prevederilor prezentei programe si nu vizeaza continutul unui manual anume.
Bacalaureat 2020 : Afla rapid informatiile utile Bacalaureat 2020 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE, REZULTATE, Subiecte date / Modele subiecte si baremuri .