Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

Afla rapid informatiile utile Bacalaureat 2019 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE, REZULTATE, Subiecte date / Modele subiecte si baremuri . (Admitere facultate)
forum/ Bacalaureat special (olimpici, concursuri) (pdf) / Stiri / [ 2018] |
BAC 2019 : acces rapid Subiecte date /Modele /Bareme (arh. winrar/pdf...)
Utile: Retea unitati scolareInspectorate scolare
07.09.2019: Rata de promovare (dupa contestatii)
06.09.2019: Rezultate BAC 2019/Sesiunea august-septembrie (dupa de contestatii)
03.09.2019: Rata de promovare
03.09.2019: Rezultate BAC 2019/Sesiunea august-septembrie (inainte de contestatii)
19.08.2019: BAC 2019 - Sesiunea august-septembrie
12.07.2019: Statistica rezultate finale (DUPA contestatii)
12.07.2019: REZULTATE finale Bacalaureat 2019 (dupa contestatii)
08.07.2019: Statistica rezultate (inainte de contestatii)
28.06.2019: Bacalaureat 2019 - probele scrise ...
02.06.2019: Bacalaureat 2019 - Statistica inscrieri
14.05.2019: Bacalaureat 2019 - SESIUNEA Speciala (olimpici)
Simulare Bacalaureat 2019
29.03.2019: Statistici rezultate
CALENDAR : CALENDAR Simulare (probe scrise) BAC 2019
Continuturi : Continuturi simulare Bacalaureat cl. a XI-a / Continuturi simulare Bacalaureat cl. a XII-a
Subiecte / Bareme : Subiecte / Bareme cl. a XI-a / Subiecte / Bareme cl. a XII-a
Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 4830/2018 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2019

Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 13 septembrie 2018


Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. 1. -
Se aproba Calendarul examenului de bacalaureat national - 2019, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -
(1) Examenul de bacalaureat national - 2019 se desfasoara in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor (nota Alfadate.ro: pdf) la care candidatii sustin examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2019 este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

(4) Pentru elevii cu cerinte educationale speciale se asigura sustinerea probelor de examen adaptate la prevederile procedurii privind asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat, elaborata de Ministerul Educatiei Nationale, si ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.124/2017.

Art. 3. -
(1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba si literatura italiana materna si matematica (pdf), valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2019, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.430/2014 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale (pdf), pentru limba si literatura romana (pdf) si pentru limba si literatura slovaca materna, valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2019, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2014.

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizica, logica, argumentare si comunicare, economie (arh. winrar/pdf), valabile in sesiunile anului 2019, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2013.

(4) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie (pdf), valabila in sesiunile anului 2019, este cea prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.070/2016 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2017.

(5) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decat cele mentionate la alin. (1), (2), (3) si (4), valabile in sesiunile anului 2019, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010.

Art. 4. -
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificarile ulterioare.

Art. 5. -
Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, finalizate cu diploma de acces general in invatamantul superior german si diploma de bacalaureat, sectii care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat.

Art. 6. -
(1) Inspectoratul scolar va aronda elevii din clasele terminale cu specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu la o unitate de invatamant liceal de stat din localitate/judet/sector/municipiul Bucuresti in care functioneaza specializari/calificari acreditate identice cu cele ale elevilor arondati.

(2) In cazul in care la nivelul unui judet exista unitati de invatamant liceal de stat in care functioneaza clase cu specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu si la nivelul judetului respectiv nu exista nicio alta unitate de invatamant liceal de stat care sa aiba specializari/calificari identice acreditate, elevii din clasele autorizate sa functioneze provizoriu vor fi arondati de catre inspectoratul scolar, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat, la unitati de invatamant de stat din judete apropiate care au acreditate specializarile/calificarile respective.

(3) Pentru a permite candidatilor arondati sa sustina probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale in unitatile de invatamant in care functioneaza ca elevi, in cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvistice si digitale de la nivelul unitatii de invatamant in care sunt arondati elevii de la specializarile/calificarile autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care isi va desfasura activitatea in unitatea de invatamant de unde provin acesti elevi, in care vor fi inclusi obligatoriu profesori examinatori din aceasta unitate.

(4) Candidatii care au finalizat specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu vor sustine probele scrise in centrele de examen la care sunt arondate unitatile de invatamant de provenienta ale acestora sau chiar la unitatile de invatamant de provenienta daca acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizati in sali separate de ceilalti candidati din centru. La nivelul fiecarui centru de examen in care sustin probe scrise candidatii care au finalizat specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu se constituie cate o subcomisie care va fi inclusa in decizia centrului de examen la care acesti candidati sunt arondati.

Art. 7. -
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere video si audio functionale a salilor in care se desfasoara activitati specifice examenului de bacalaureat: sustinerea probelor, descarcarea si multiplicarea subiectelor, predarea si preluarea lucrarilor scrise, amestecarea, numerotarea si introducerea in plicuri a lucrarilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.

(2) Pana la inceperea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Bacalaureat.

(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen si comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti verifica, prin sondaj, inregistrarile audiovideo din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen mentionate la alin. (1) din centrul respectiv.

(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (4), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunta comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, Comisia Nationala de Bacalaureat.

Art. 8. -
(1) Presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din invatamantul preuniversitar. Comisia Nationala de Bacalaureat elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare.

(2) Presedintele comisiei din centrul regional de contestatii este numit de catre comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti din judetul unde a fost stabilit sediul centrului de contestatii, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat.

(3) Comisia Nationala de Bacalaureat poate elabora si alte instructiuni/proceduri in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat - 2019.

Art. 9. -
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti raspund(e) pentru buna organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica, la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor reprezentative ale elevilor, ai organizatiilor reprezentative la nivel national ale parintilor si ai sindicatelor afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati de invatamant decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale. Profesorii evaluatori dintr-un judet/municipiul Bucuresti nu evalueaza lucrari ale candidatilor din propriul judet/municipiu.

(5) Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

Art. 10. -
Comisia Nationala de Bacalaureat stabileste prin procedura specifica modalitatea de evaluare a lucrarilor, de solutionare a contestatiilor si de transmitere a lucrarilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare si securizare a lucrarilor scrise si consemnarea in documentele de examen a rezultatelor obtinute de candidati la examenul de bacalaureat, precum si modul de comunicare a rezultatelor.

Art. 11. -
(1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, dupa validarea finalizarii evaluarii de catre cei doi profesori evaluatori, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculata nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, fiind inregistrata in catalogul de bacalaureat.

(2) In cazul in care diferenta dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare si se procedeaza astfel:

- presedintele comisiei nominalizeaza alti doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrarii;

- dupa finalizarea recorectarii lucrarii, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare si se semneaza de catre evaluatori;

- presedintele comisiei calculeaza nota finala din cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua note - valori extreme, ca medie aritmetica cu doua zecimale fara rotunjire, a celor doua note - valori centrale. Media rezultata reprezinta nota finala pe care o trece pe lucrare si semneaza.

(3) In cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, nota finala se calculeaza cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2). In situatia in care, dupa desecretizarea lucrarii, se constata o diferenta de notare mai mare de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii, lucrarea se resecretizeaza si este transmisa spre a fi reevaluata altor doi profesori evaluatori. Nota finala, ca urmare a reevaluarii in etapa de solutionare a contestatiei, este calculata cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Nota definitiva, acordata in conformitate cu procedura mentionata la alin. (1), (2) si (3), nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.

Art. 12. -
(1) Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere.

(2) Comisia Nationala de Bacalaureat va transmite comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti modelul cererii-tip pentru depunerea contestatiei, care include si declaratia-tip mentionata la alin. (1).

Art. 13. -
(1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop nu sunt primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alti candidati/asistenti din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

(6) Candidatii care incalca regulile mentionate la alin. (3), (4) si (5) sunt eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3), (4) si (5) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati "eliminati din examen", fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor doua sesiuni la care candidatii "eliminati din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fara luarea in considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice care vizeaza organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1) - (7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.

(9) Dupa parcurgerea etapelor mentionate la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1) - (7) si mentiunea ca au luat cunostinta de faptul ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3), (4) si (5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).

Art. 14. -
Completarea si eliberarea actelor de studii se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar in vigoare.

Art. 15. -
Prevederile contrare prezentului ordin se abroga.

Art. 16. -
Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia minoritati, Directia generala economica, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 17. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI.

Ministrul educatiei nationale,
Valentin Popa
Bucuresti, 30 august 2018.

Nr. 4.830.ANEXA
CALENDARUL examenului de bacalaureat national - 2019

Sesiunea iunie-iulie 2019
27-31 mai 2019 : Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
31 mai 2019 : Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
3-4 iunie 2019 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
5-6 iunie 2019 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
7, 10*-11 iunie 2019 : Evaluarea competentelor digitale - proba D
12-13 iunie 2019 : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
1 iulie 2019 : Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa
2 iulie 2019 : Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa
3 iulie 2019 : Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
4 iulie 2019 : Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa
8 iulie 2019 : Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)
9-12 iulie 2019 : Rezolvarea contestatiilor
13 iulie 2019 : Afisarea rezultatelor finale
* Candidatii de alta confesiune decat cea ortodoxa, care in data de 10 iunie 2019 sarbatoresc Rusaliile, pot fi programati pentru sustinerea probei D in datele de 7 si 11 iunie 2019.


Sesiunea august-septembrie 2019
15-19 iulie 2019 : Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
26 iulie 2019 : Inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente
21 august 2019 : Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa
22 august 2019 : Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa
23 august 2019 : Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
26 august 2019 : Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa
27, 28 august 2019 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana -proba A
29 august 2019 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
30 august, 2 septembrie 2019 : Evaluarea competentelor digitale - proba D
2-3 septembrie 2019 : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
3 septembrie 2019 : Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)
3-6 septembrie 2019 : Rezolvarea contestatiilor
7 septembrie 2019 : Afisarea rezultatelor finale
NOTA:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba in situatii exceptionale prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.
Bacalaureat 2019 : Afla rapid informatiile utile Bacalaureat 2019 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE, REZULTATE, Subiecte date / Modele subiecte si baremuri .