Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

Afla rapid informatiile utile BACALAUREAT 2018 - REZULTATE, ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE . (> Admitere facultate)
REZULTATE Bacalaureat 2018 | CALENDAR Bacalaureat 2018 | DISCIPLINE | PROGRAME | EVALUARE / NOTARE | forum / [ 2017]
BAC 2018: acces rapid Subiecte date si Bareme / Modele subiecte/bareme (arh. winrar/pdf...):
Retea unitati scolareInspectorate scolareCasele Corpului Didactic | Stiri
Stiri/Comunicate MEI :
- 06.09.2018: REZULTATE BAC 2018 Sesiunea de toamna (DUPA contestatii)
- 05.09.2018: PROMOVARE BAC 2018 - Sesiunea de toamna (DUPA contestatii)
- 01.09.2018: PROMOVARE Sesiunea de toamna (INAINTE de contestatii)
- 16.08.2018: Sesiunea de toamna
- 09.07.2018: REZULTATE (prima sesiune, dupa contestatii)
- 04.07.2018: Statistici rezultate prima sesiune
- 22.06.2018: Probe scrise (prima sesiune)s
- 25.05.2018: Bac 2018 / ses. speciala : promovabilitate
- 08.05.2018: Sesiunea speciala Bacalaureat 2018
- 30.03.2018: Situatie simulare Bac 2018
- 16.03.2018: Simularea probelor scrise
- 26.02.2018: Reprogramare evaluare competente lingvistice / digitale
- 11.02.2018: START Bac 2018 (evaluarea competentelor)
- 07.02.2018: Bac 2018 - SESIUNE SPECIALA : Bac olimpici 2018ORDIN Bacalaureat SESIUNE SPECIALA (olimpici) : Organizare, Calendar
- 01.02.2018: Simulare Bac 2018
OMEN 4792/2017 - BACALAUREAT 2018
Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 4792/2017 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2018
Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 14 septembrie 2017

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aproba Calendarul examenului de bacalaureat national - 2018, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
(1) Examenul de bacalaureat national - 2018 se desfasoara in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.


(3) Lista disciplinelor (nota Alfadate.ro: pdf) la care candidatii sustin examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2018 este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

Art. 3.
(1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba si literatura italiana materna si matematica (pdf), valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2018, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.430/2014 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, pentru limba si literatura romana si pentru limba si literatura slovaca materna, valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2018, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2014.

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizica, chimie, logica, argumentare si comunicare, economie, valabile in sesiunile anului 2018, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2013.

(4) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabila in sesiunile anului 2018, este cea prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.070/2016 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2017.

(5) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decat cele mentionate la alin. (1), (2), (3) si (4), valabile in sesiunile anului 2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010.

Art. 4.
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificarile ulterioare.

Art. 5.
Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, finalizate cu diploma de acces general in invatamantul superior german si diploma de bacalaureat, sectii care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat.

Art. 6.
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere video si audio functionale a salilor in care se desfasoara probele examenului de bacalaureat national, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, a salilor in care se predau si se preiau lucrarile scrise, precum si a salilor in care se scaneaza lucrarile.

(2) Pana la inceperea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judetene/comisia municipiului Bucuresti iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Bacalaureat.

(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen si comisiile de bacalaureat judetene/comisia municipiului Bucuresti verifica, prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen mentionate la alin. (1), din centrul respectiv.

(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (4), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunta comisia de bacalaureat judeteana/comisia municipiului Bucuresti, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, Comisia Nationala de Bacalaureat.

Art. 7.
(1) Comisia Nationala de Bacalaureat elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare.

(2) Comisia Nationala de Bacalaureat poate elabora si alte instructiuni/proceduri in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat - 2018.

Art. 8.
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/comisia municipiului Bucuresti raspund(e) pentru buna organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judetene/comisia municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica, la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor de parinti si ai sindicatelor afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati de invatamant decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale. Profesorii evaluatori dintr-un/din judet/municipiul Bucuresti nu evalueaza lucrari ale candidatilor din propriul judet/municipiu.

(5) Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

Art. 9.
(1) Comisia Nationala de Bacalaureat stabileste prin procedura specifica modalitatea de evaluare a lucrarilor, de solutionare a contestatiilor si de transmitere a lucrarilor, precum si componenta, atributiile membrilor comisiilor din centrele de examen, centrele zonale de evaluare, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare si securizare a lucrarilor scrise si consemnarea in documentele de examen a rezultatelor obtinute de candidati la examenul de bacalaureat si modul de comunicare a rezultatelor.

(2) Comisia Nationala de Bacalaureat poate decide ca activitatile din cadrul examenului de bacalaureat - 2018 sa se realizeze utilizand aplicatia informatica dedicata examenelor nationale.

Art. 10.
(1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, dupa validarea finalizarii evaluarii de catre cei doi profesori evaluatori, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculata nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, fiind inregistrata in catalogul de bacalaureat.

(2) In cazul in care diferenta dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori. Dupa validarea finalizarii evaluarii, nota finala este calculata din cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua note/valori extreme, ca media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a celor doua note/valori centrale. Media rezultata reprezinta nota finala si este inregistrata in catalogul de bacalaureat.

(3) In cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, notele acordate dupa reevaluare sunt comparate cu cele acordate in etapa de evaluare initiala. In situatia in care se constata o diferenta de notare mai mare de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii, lucrarea este transmisa spre a fi reevaluata altor doi profesori evaluatori. Nota finala, ca urmare a reevaluarii in etapa de solutionare a contestatiei, este calculata din cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua note/valori extreme, ca media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a celor doua note/valori centrale.

(4) Nota definitiva, acordata in conformitate cu procedura mentionata la alin. (1), (2) si (3) nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.

Art. 11.
(1) Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere.

(2) Comisia Nationala de Bacalaureat va transmite comisiei judetene/comisiei municipiului Bucuresti anexe la procedura specifica examenului de bacalaureat privind cererea-tip pentru depunerea contestatiei si declaratia-tip mentionata la alin. (1).

Art. 12.
(1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop nu sunt primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea, sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alti candidati/asistenti din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

(6) Candidatii care incalca regulile mentionate la alin. (3), (4) si (5) sunt eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3), (4) si (5) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati "eliminati din examen", fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor doua sesiuni la care candidatii "eliminati din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fara luarea in considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.

(9) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3), (4) si (5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).

Art. 13.
Pentru candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat in alt judet, completarea diplomei se face de catre secretarul unitatii de invatamant la care candidatul a sustinut si promovat examenul de bacalaureat. Diploma va fi semnata de secretarul unitatii de invatamant la care candidatul a sustinut si promovat examenul de bacalaureat si de catre presedintele din centrul de examen la care candidatul a sustinut probele. Exceptie fac absolventii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat, sesiune speciala, pentru care diploma de bacalaureat este eliberata de unitatea de invatamant pe care au absolvit-o.

Art. 14.
Directia generala evaluare si monitorizare invatamant preuniversitar, Directia minoritati, Directia generala economica, Directia generala invatamant universitar, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale,
Liviu-Marian Pop
Bucuresti, 31 august 2017.

Nr. 4.792.ANEXA
CALENDARUL examenului de bacalaureat national - 2018

Sesiunea iunie-iulie 2018

29 ianuarie-2 februarie 2018 : Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

12 -13 februarie 2018 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A

14 -15 februarie 2018 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

16 , 19-20 februarie 2018 : Evaluarea competentelor digitale - proba D

21 -22 februarie 2018 : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C

25 mai 2018 : Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

25 iunie 2018 : Limba si literatura romana - proba Ea) - proba scrisa

26 iunie 2018 : Limba si literatura materna - proba Eb) - proba scrisa

27 iunie 2018 : Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa

28 iunie 2018 : Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa

4 iulie 2018 : Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)

5-8 iulie 2018 : Rezolvarea contestatiilor

9 iulie 2018 : Afisarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2018

10 -13 iulie 2018 : Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2018 : Inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente

20 august 2018 : Limba si literatura romana - proba Ea) - proba scrisa

21 august 2018 : Limba si literatura materna - proba Eb) - proba scrisa

22 august 2018 : Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa

23 august 2018 : Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa

24 , 27 august 2018 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A

28 august 2018 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

29 -30 august 2018 : Evaluarea competentelor digitale - proba D

30 -31 august 2018 : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C

1 septembrie 2018 : Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)

2-5 septembrie 2018 : Rezolvarea contestatiilor

6 septembrie 2018 : Afisarea rezultatelor finale

NOTA:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba in situatii exceptionale prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.
Bacalaureat 2018 : Afla rapid informatiile utile Bacalaureat 2018 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE .