Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

educatie/invatamant, anul scolar 2015-2016, Stiri Bacalaureat 2016
BACALAUREAT 2016 > ADMITERE FACULTATE
Afla rapid informatiile utile BACALAUREAT National 2016 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE, Simulare, Rezultate .

REZULTATE Bacalaureat 2016 DISCIPLINE bacalaureatPROGRAME bacalaureat: Matematica, Limba romana, Competente digitale, Fizica, Chimie, Logica/ argumentare/ comunicare, Economie, Alte obiecteCALENDAR bacalaureat
bacalaureat 2015Bacalaureat 2015 - Subiectele date si bareme
SUBIECTE si BAREME de corectare Limba si literatura romana si Matematica :

BACALAUREAT 2016 : acces rapid MODELE subiecte si BAREMURI:
Bacalaureat 2016 - sesiunea a II-a (august/septembrie)
01.09.2016 - sesiunea a II-a: rata finala de promovare
01.09.2016 - sesiunea a II-a: REZULTATE dupa contestatii
29.08.2016 - sesiunea a II-a: Rata de promovare
26.08.2016 ~ Proba la alegere / profil - specializare (statistica)
24.08.2016 ~ Proba obligatorie a profilului (statistica)
22.08.2016 ~ Proba de Limba Romana (statistica)
15.08.2016 - sesiunea august-septembrie (statistica inscrieri)
Bacalaureat 2016 - sesiunea iulie 2016
16.07.2016 REZULTATE dupa contestatii
16.07.2016 Statistica promovabilitateStatistica promovabilitate / ani (pdf)
13.07.2016 Comunicat statistica contestatiilor
12.07.2016 Rezultate (inainte de contestatii)
12.07.2016 Comunicat - Statistica promovabilitate prima sesiune
10.07.2016 Comunicat statistica participare
07.07.2016 Comunicat statistica Proba obligatorie a profilului
04.07.2016 Comunicat statistica Limba si literatura romana
03.07.2016 Comunicat probele scrise
13.06.2016 START Bacalaureat 2016

Bacalaureat 2016-SESIUNE SPECIALA
- 28.05.2016 : Bacalaureat 2016/ SESIUNE SPECIALA - Comunicat
- 07.04.2016 : Bacalaureat 2016/ SESIUNE SPECIALA - Comunicat / METODOLOGIEBacalaureat 2016/ SESIUNE SPECIALA- Perioada desfasurare (pdf)
SIMULARE Bacalaureat 2016
- 21 martie 2016 : REZULTATE simulare Bacalaureat 2016
Simulare BAC clasa a XII-a
Simulare BAC clasa a XI-a

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
Ordinul nr. 5080/2015 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2016
In vigoare de la 15.09.2015

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,

ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aproba Calendarul examenului de bacalaureat national - 2016, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
(1) Examenul de bacalaureat national - 2016 se desfasoara in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor (nota Alfadate.ro: pdf) la care candidatii sustin examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2016 este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

Art. 3.
(1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba si literatura italiana materna si matematica (pdf), valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2016, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.430/2014 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, pentru limba si literatura romana si pentru limba si literatura slovaca materna, valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2016, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2014.

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizica, chimie, logica, argumentare si comunicare, economie, valabile in sesiunile anului 2016, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2013.

(4) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decat cele mentionate la alin. (1), (2) si (3), valabile in sesiunile anului 2016, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010.

nota Alfadate.ro : Programe bacalaureat, altele decat cele mentionate la alin. (1), (2) si (3) (OMEC 4800/2010)-pdf : IstorieBiologieGeografieInformaticaFilosofieSociologiePsihologie

Art. 4.
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificarile ulterioare.

Art. 5.
Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat, sectii care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat.

Art. 6.
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere video si audio functionale a salilor in care se desfasoara probele examenului de bacalaureat national, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.

(2) Pana la inceperea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judetene/comisia municipiului Bucuresti iau toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Bacalaureat.

(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen si comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti verifica, prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen din centrul respectiv.

(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (3), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunta comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, Comisia Nationala de Bacalaureat.

Art. 7.
(1) Comisia Nationala de Bacalaureat elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice universitare in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare.

(2) Comisia Nationala de Bacalaureat elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, pentru care nu au putut fi numite ca presedinti cadre didactice universitare, sau pentru care cadrele didactice universitare, nominalizate prin ordin al ministrului, in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat, nu se prezinta in centrul de examen/centrul zonal de evaluare cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probelor scrise.

(3) Comisia Nationala de Bacalaureat poate elabora si alte instructiuni/proceduri in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat - 2016.

Art. 8.
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti raspund pentru buna organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica, la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor de parinti si ai sindicatelor reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si de evaluare, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati scolare decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precadere din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

(5) Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

Art. 9.
(1) In procesul de evaluare a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obtinute se trec, pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori, dupa ce este verificata concordanta cu borderourile individuale, si se semneaza de acestia. Media finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza.

(2) In cazul in care se constata o diferenta mai mare de 0,50 puncte intre notele acordate de cei doi evaluatori, presedintele repartizeaza lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, in prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota rezultata in urma reevaluarii este nota care se trece pe lucrare. Sub nota semneaza cei trei evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.

Art. 10.
In cazul in care Comisia Nationala de Bacalaureat decide ca evaluarea lucrarilor dintr-un judet/municipiul Bucuresti sa se faca in alt judet, transportul lucrarilor dintr-un judet/municipiul Bucuresti in judetul desemnat de Comisia Nationala de Bacalaureat pentru evaluarea initiala a acestora si invers, precum si consemnarea in catalogul electronic a rezultatelor obtinute de candidati la examenul national de bacalaureat se fac in conformitate cu procedura elaborata de Comisia Nationala de Bacalaureat.

Art. 11.
(1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop nu vor fi primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidati ori cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

(6) Candidatii care incalca regulile mentionate la alin (3), (4) si (5) vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3), (4) si (5) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati "eliminati din examen", fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat.

(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.

(9) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3), (4) si (5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).

Art. 12.
Directia generala invatamant preuniversitar, Directia pentru invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala invatamant universitar, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice,
Sorin Mihai Cimpeanu
Bucuresti, 31 august 2015.

Nr. 5.080.

ANEXA

CALENDARUL examenului de bacalaureat national - 2016

Sesiunea iunie-iulie 2016 / Sesiunea august-septembrie

30 mai-3 iunie 2016: Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016: Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13-15 iunie 2016: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A

15-17 iunie 2016: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

21-24 iunie 2016: Evaluarea competentelor digitale - proba D

27 iunie-1 iulie 2016: Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C

4 iulie 2016: Limba si literatura romana - proba E) a) ~ proba scrisa

5 iulie 2016: Limba si literatura materna - proba E) b) ~ proba scrisa

6 iulie 2016: Proba obligatorie a profilului - proba E) c) ~ proba scrisa

8 iulie 2016: Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) ~ proba scrisa

12 iulie 2016: Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00)

12 iulie 2016: Depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)

13-15 iulie 2016: Rezolvarea contestatiilor

16 iulie 2016: Afisarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2016

18-22 iulie 2016: Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen

16-17 august 2016: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A

16-17 august 2016: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

17-19 august 2016: Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C

18-19 august 2016: Evaluarea competentelor digitale - proba D

22 august 2016: Limba si literatura romana - proba E) a) ~ proba scrisa

23 august 2016: Limba si literatura materna - proba E) b) ~ proba scrisa

24 august 2016: Proba obligatorie a profilului - proba E) c) ~ proba scrisa

26 august 2016: Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) ~ proba scrisa

29 august 2016: Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)

30-31 august 2016: Rezolvarea contestatiilor

1 septembrie 2016: Afisarea rezultatelor finale

NOTA:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba in situatii exceptionale prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.

Bacalaureat 2016 : Afla rapid informatiile utile BACALAUREAT National 2016 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE (Ordinul Ministrului Educatiei 5080/2015), REZULTATE .