Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si/sau pagina de contact .

BACALAUREAT 2015 - Informatii utile BACALAUREAT 2015 : Calendar, Programe, Organizare
METODOLOGIE Bacalaureat 2015CALENDAR Bacalaureat 2015PROGRAME Bacalaureat 2015
Unitati scolareInspectorate scolareBacalaureat 2015 / stiriADMITERE FACULTATE
04.09.2015 - REZULTATE Bacalaureat 2015 - sesiunea a doua (dupa contestatii)
Statistici
Statistici
10.07.2015 - REZULTATE Bacalaureat 2015 (DUPA de contestatii)
10.07.2015 - REZULTATE Bacalaureat 2015 - Statistici
07.07.2015 - STATISTICA Bacalaureat 2015
29.06.2015 - Statistica Proba Limba Romana (Comunicat)
23.06.2015 - Statistica Proba evaluarea competentelor digitale (Comunicat)
15.06.2015 - Limba Romana - Rezultate (Comunicat)
06.06.2015 - Comunicat
Rezultate simulare

Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 4430/2014 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2015
In vigoare de la 04.09.2014

In baza prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

Art. 1.
1 Se aproba Calendarul examenului de bacalaureat national - 2015, prevazut in anexa nr. 1

Art. 2.
(1) Examenul de bacalaureat national - 2015 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor la care candidatii sustin examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2015 este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

Art. 3.
(1) Se aproba programele de bacalaureat pentru disciplinele limba si literatura italiana materna si matematica (pdf), valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national - 2015, prevazute in anexa nr. 2.

(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, pentru limba si literatura romana si pentru limba si literatura slovaca materna, valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2015, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2014.

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizica, chimie, logica, argumentare si comunicare, economie, valabile in sesiunile anului 2015, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2013.

(4) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decat cele mentionate la alin. (1), (2) si (3), valabile in sesiunile anului 2015, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010.

Art. 4.
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificarile ulterioare.

Art. 5.
Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat, sectii care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat.

Art. 6.
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere video si audio functionale a salilor in care se desfasoara probele examenului de bacalaureat national, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.

(2) Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Bacalaureat.

(3) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen si comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti verifica, prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen din centrul respectiv.

(4) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (3), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia masurile care se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunta comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, Comisia Nationala de Bacalaureat.

Art. 7.
(1) Comisia Nationala de Bacalaureat elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice universitare in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare.

(2) Comisia Nationala de Bacalaureat elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, pentru care nu au putut fi numite ca presedinti cadre didactice universitare sau pentru care cadrele didactice universitare nominalizate prin ordin al ministrului in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat nu se prezinta in centrul de examen/centrul zonal de evaluare cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probelor scrise.

(3) Comisia Nationala de Bacalaureat poate elabora si alte instructiuni/proceduri in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat - 2015.

Art. 8.
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti raspund/raspunde pentru buna organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica, la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor de parinti si ai sindicatelor reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si de evaluare, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati scolare decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precadere din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale.

(5) Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

Art. 9.
(1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop nu vor fi primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba in salile de examen asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba in salile de examen asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati ori cu exteriorul.

(6) Candidatii care incalca regulile mentionate la alin. (3), (4) si (5) vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3), (4) si (5) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati "eliminati din examen", fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat.

(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.

(9) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3), (4) si (5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).

Art. 10.
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala invatamant superior, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11.
1 Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Art. 12.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
Bucuresti, 29 august 2014.

Nr. 4.430.

CALENDARUL examenului de bacalaureat national - 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

25 - 29 mai 2015 - Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
29 mai 2015 - Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 - 10 iunie 2015 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
10 - 12 iunie 2015 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
15 - 19 iunie 2015 - Evaluarea competentelor digitale - proba D
22 - 26 iunie 2015 - Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
29 iunie 2015 - Limba si literatura romana - proba E)a) - proba scrisa
30 iunie 2015 - Limba si literatura materna - proba E)b) - proba scrisa
1 iulie 2015 - Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisa
3 iulie 2015 - Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E)d) - proba scrisa
6 iulie 2015 - Afisarea rezultatelor (pana la ora 12:00)
6 iulie 2015 - Depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00)
7 - 9 iulie 2015 - Rezolvarea contestatiilor
10 iulie 2015 - Afisarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2015

13 - 17 iulie 2015 - Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
17-18 august 2015 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
18 -19 august 2015 - Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
20 - 21 august 2015 - Evaluarea competentelor digitale - proba D
24 august 2015 - Limba si literatura romana - proba E)a) - proba scrisa
25 august 2015 - Limba si literatura materna - proba E)b) - proba scrisa
26 august 2015 - Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisa
28 august 2015 - Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E)d) - proba scrisa
31 august 2015 - Afisarea rezultatelor (pana la ora 12:00) si depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00)
1-2 septembrie 2015 - Rezolvarea contestatiilor
3 septembrie 2015 - Afisarea rezultatelor finale

Nota:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice
BACALAUREAT 2015 - Informatii utile BACALAUREAT 2015 : CALENDAR, PROGRAME, ORGANIZARE