Informatiile utile pentru candidatii examenelor de BACALAUREAT 2014

Informatiile utile candidatilor examenelor de BACALAUREAT 2014

Informatii utile Bacalaureat 2014 : CALENDAR, PROGRAME, ORGANIZARE

Ministerul Educatiei Nationale

Ordinul nr. 4923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2014

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 06.09.2013.

1 In baza prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

2 in temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, al prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aproba Calendarul examenului de bacalaureat national - 2014, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Examenul de bacalaureat national - 2014 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

(1) Lista disciplinelor la care candidatii sustin examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2014 este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

(2) Se aproba programele de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, pentru limba si literatura romana si pentru limba si literatura slovaca materna, valabile in sesiunile examenului de bacalaureat national din anul 2014, prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

(3) 1 Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematica, fizica, chimie, logica, argumentare si comunicare, economie, valabile in sesiunile anului 2014, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2013.

(4) 1 Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decat cele mentionate la alin. (2) si (3), valabile in sesiunile anului 2014, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010.

PROGRAMELE

Art. 4. -

Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 5. -

Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat, sectii care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat.

Art. 6. -

(1) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere video functionale a salilor in care se desfasoara probele examenului de bacalaureat national, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.

(2) Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Bacalaureat.

Art. 7. -

(1) Comisia nationala de bacalaureat elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice universitare in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare.

(2) Comisia nationala de bacalaureat elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, pentru care nu au putut fi numite ca presedinti cadre didactice universitare sau pentru care cadrele didactice universitare, nominalizate prin ordin al ministrului, in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat, nu se prezinta in centrul de examen/centrul zonal de evaluare cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probelor scrise.

(3) Comisia nationala de bacalaureat poate elabora si alte instructiuni/proceduri in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat -2014.

Art. 8. -

(1) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti raspund pentru buna organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica, la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al Elevilor, ai asociatiilor de parinti si ai sindicatelor reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si de evaluare, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati scolare decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precadere din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale.

(5) Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

Art. 9. -

(1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop nu vor fi primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba in salile de examen asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba in salile de examen asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

(5) Candidatii care incalca regulile mentionate la alin. (3) si (4) vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu si indiferent daca au fost introduse de acestia sau de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

(6) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3) si (4) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati "eliminati din examen", fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat.

(7) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureat si prevederile alin. (1)-(6) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.

(8) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (7), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(6) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3) si (4) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (5) si (6).

Art. 10. -

Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala invatamant superior, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prezentul ordin.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale,

Remus Pricopie

Bucuresti, 29 august 2013.

Nr. 4.923.


ANEXA 1

CALENDARUL examenului de bacalaureat national - 2014

Sesiunea iunie-iulie 2014

 • 26-30 mai 2014 : Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
 • 30 mai 2014 : Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 10-12 iunie 2014 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
 • 11-13 iunie 2014 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
 • 16-20 iunie 2014 : Evaluarea competentelor digitale - proba D
 • 23-27 iunie 2014 : : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
 • 30 iunie 2014 : Limba si literatura romana - proba E) a) - proba scrisa
 • 1 iulie 2014 : Limba si literatura materna - proba E) b) - proba scrisa
 • 2 iulie 2014 : Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisa
 • 4 iulie 2014 : Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - proba scrisa
 • 7 iulie 2014 : Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00)
 • 7 iulie 2014 : Depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)
 • 8-10 iulie 2014 : Rezolvarea contestatiilor
 • 11 iulie 2014 : Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2014

 • 14 -18 iulie 2014 : Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
 • 18-19 august 2014 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
 • 18-19 august 2014 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
 • 19-20 august 2014 : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
 • 21-22 august 2014 : Evaluarea competentelor digitale - proba D
 • 25 august 2014 : Limba si literatura romana - proba E) a) - proba scrisa
 • 26 august 2014 : Limba si literatura materna - proba E) b) - proba scrisa
 • 27 august 2014 : Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisa
 • 29 august 2014 : Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - proba scrisa
 • 1 septembrie 2014 : Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)
 • 2-3 septembrie 2014 : Rezolvarea contestatiilor
 • 4 septembrie 2014 : Afisarea rezultatelor finale

NOTA:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice.


ANEXA Nr. 2

- Examenul national de bacalaureat 2014 -

PROGRAMA DE EXAMEN evaluarea competentelor digitale

I. Statutul probei de evaluare a competentelor digitale

Proba de evaluare a competentelor digitale are statutul de proba obligatorie in cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidatii de la toate filierele, profilurile si specializarile.

II. Competente de evaluat

Sunt propuse 7 domenii de competenta:

1. Utilizarea computerului si organizarea fisierelor

• Operarea corecta la nivel elementar

• Descrierea interfetei sistemului de operare

• Descrierea organizarii informatiilor pe suport extern

• Operarea cu discuri logice, directoare, fisiere

• Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows

• Aplicarea modalitatilor de tiparire a unui fisier

• Operarea cu tastatura si mouse-ul

2. Editoare de texte

• Enumerarea si aplicarea operatiilor de baza necesare prelucrarii unui text

• Utilizarea operatiilor de baza in procesarea textului

• Aplicarea diferitelor modalitati de formatare a textului

• Utilizarea avansata a editorului de texte

• Descrierea si aplicarea corecta a modului de tiparire a unui document

• Descrierea facilitatilor de utilizare a postei electronice, a faxului

• Deprinderea redactarii corecte si rapide a unor documente

3. Informatie si comunicare

• Definirea notiunilor legate de "arhitectura" internetului

• Enumerarea serviciilor oferite de internet si descrierea acestora

• Enumerarea componentelor necesare accesului la internet

• Clasificarea si folosirea modului de adresare in internet

• Utilizarea posibilitatilor de cautare a informatiilor

• Utilizarea serviciilor oferite de internet

• Descrierea si aplicarea masurilor de securitate in utilizarea internetului

• Utilizarea corecta a regulilor de comportare in reteaua internet

• Utilizarea operatiilor de baza necesare realizarii unei pagini HTML

• Inserarea in pagina web a elementelor: text, imagine, tabel, hiper-legatura etc.

• Aplicarea operatiilor de baza necesare pentru realizarea unei pagini web - copiere, mutare, stergere, formatare

• Transformarea documentelor multimedia in pagini web

4. Concepte de baza ale Tehnologiei Informatiei (IT)

• Identificarea componentelor hardware si software ale unui calculator personal

• Descrierea functionarii unui calculator personal

• Descrierea performantelor unui computer

• Definirea conceptului de retea de calculatoare si enumerarea avantajelor lucrului in retea

• Descrierea situatiilor in care poate fi utilizat un calculator in activitatea zilnica

• Argumentarea necesitatii securizarii computerelor si a retelelor

• Descrierea implicatiilor utilizarii calculatorului, din punctul de vedere al sanatatii

• Descrierea aspectelor de baza legale privind utilizarea software-ului

5. Editoare de calcul tabelar

• Aplicarea operatiilor elementare si a conceptelor de baza ale aplicatiei de calcul tabelar

• Utilizarea optiunilor de formatare si gestionare a datelor din foile de calcul

• Utilizarea formulelor si a functiilor

• Utilizarea corecta a optiunilor de tiparire a unei foi de calcul

• Utilizarea unor tehnici si procedee de realizare de grafice si diagrame

• Realizarea de import obiecte

6. Baze de date

• Aplicarea operatiilor elementare si a conceptelor de baza ale aplicatiei pentru gestionarea bazelor de date

• Operarea cu baze de date

• Utilizarea informatiilor dintr-o baza de date

• Crearea si utilizarea formularelor

• Crearea si utilizarea rapoartelor

7. Prezentari

• Aplicarea operatiilor de baza necesare realizarii unei prezentari

• Utilizarea operatiilor de baza necesare pentru realizarea unei prezentari - copiere, mutare, stergere

• Aplicarea modalitatilor de formatare a unei prezentari

• Utilizarea elementelor grafice in prezentare

• Utilizarea diagramelor

• Aplicarea efectelor de animatie si de tranzitie intr-o prezentare

• Identificarea modalitatilor de a realiza tiparirea prezentarii

III. Continuturi

Continuturile corespunzatoare celor 7 domenii de competenta sunt:

1. Utilizarea computerului si organizarea fisierelor

• Modalitati de pornire/oprire corecta/repornire a calculatorului

• Modalitati de inchidere a unei aplicatii care nu raspunde

• Informatii referitoare la resursele hardware si software ale calculatorului (versiune sistem de operare, tipul procesorului, memorie instalata etc.)

• Tastaturi: tipuri, optiuni specifice

• Taste: functii, taste speciale (specifice sistemului de operare, pentru deplasarea cursorului etc.), taste de editare, taste functionale; shortcut-uri - combinatii de taste

• Imprimanta. Modalitati de tiparire a unui document. Optiuni de tiparire. Operatii specifice procesului de tiparire (instalare in sistem a unei imprimante, vizualizarea stadiului in care se afla procesul de tiparire, restartarea, renuntarea la un proces de tiparire)

• Pictograme

• Ferestre: descriere, operatii cu ferestre

• Spatiul de lucru, data si ora sistemului, volumul, optiuni de afisare (optiuni pentru fundal, screen saver etc.)

• Capturi de ecran

• Disc logic, director, fisier: proprietati, continut

• Operatii cu directoare si fisiere: creare, copiere, mutare, stergere, cautare, redenumire, optiuni de vizualizare a continutului, dimensiune, proprietati

• Schimbarea discului de lucru curent

• Schimbarea directorului de lucru curent

• Accesorii ale sistemului de operare: Notepad, Paint, Calculator

• Aplicatii pentru arhivarea fisierelor

• Virusi informatici si antivirusi

2. Editoare de texte

• Elemente de interfata si operatii specifice aplicatiilor de editare a textelor: deschidere, inchidere etc.

• Documente: structura, operatii cu documente (creare, deschidere, modificare, salvare, inchidere, vizualizare etc.)

• Obiecte inserate in document: antet, subsol, grafice si imagini, fisiere, forme predefinite, hiperlink-uri, casete text, data calendaristica, simboluri etc.

• Fonturi: nume, dimensiune, stil, culoare, stil de subliniere, efecte etc.

• Paragrafe: tip de aliniere, spatiere de randuri, indentare, numerotare, marcatori, culoare de fundal etc.

• Pagini: margini, orientare, dimensiuni, coloane de text, intreruperi, sectiuni, fundal, numerotare etc.

• Tabulatori: aliniere, pozitionare etc.

• Borduri si linii: stil, latime, culoare etc.

• Tabele: operatii specifice (inserare, modificarea numarului de randuri si coloane, scindare de celule etc.)

• Instrumente pentru desenare

• Nota de subsol sau de sfarsit de text

• Operatii asupra continutului documentului: pozitionare in document, introducere de text, selectare etc.

• Comenzi pentru editarea continutului documentului: inserare de obiecte, copiere, mutare, stergere, cautare de text, inlocuire de text etc.

• Comenzi pentru formatarea la nivel de caracter, paragraf, pagina, obiecte inserate etc.; comenzi pentru copierea formatului

• Comenzi pentru corectarea greselilor de ortografie si a celor gramaticale

• Reguli generale de tehnoredactare si estetica paginii tiparite

• Reguli de redactare a textelor oficiale sau de alta natura

• Optiuni pentru tiparire

3. Informatie si comunicare

• Elemente de istorie a internetului

• Acces la internet: provider, modem, optiuni de configurare a sistemului de operare pentru stabilirea legaturii cu un provider

• Tipuri de comunicatii

• Protocoale de transmisie

• Host si client

• Baze de date on-line

• Protocolul http, www (World Wide Web), ftp

• Adresare in internet: adresa IP, DNS

• Pagina web, site, portal, motor de cautare

• Aplicatii de navigare pe web (browsere): elemente generale de interfata

• Aplicatii de posta electronica (de exemplu, Outlook Express)

• Aplicatii pentru conversatia in timp real

• Servicii oferite de internet: posta electronica (e-mail), conversatie in timp real (chat), grupuri de discutii, comert electronic (e-commerce), operatii bancare prin internet (e-banking), telefonie (VoIP), video si audio conferinte

• Optiuni specifice pentru utilizarea postei electronice (citire, intocmire, trimitere, redirectionare a unui mesaj, atasare de fisiere, agenda de adrese, administrare de cont etc.)

• Particularitati ale conversatiei pe internet: acronime, emoticons, adresare politicoasa

• Operatii de cautare si extragere a unor informatii folosind motoarele de cautare si utilizarea acestora

• Optiuni de editare a paginilor web cu HTML: inserarea si formatarea de text (font, dimensiune, stil, culoare etc.), imagini (pozitionare, dimensiuni, incadrare in text), fundal, legaturi, mapare), tabele etc.

• Semnatura digitala

• Modalitati de protejare pe internet: Firewall, antivirus etc.

• Respectarea legislatiei privind folosirea facilitatilor oferite de internet

4. Concepte de baza ale Tehnologiei Informatiei (IT)

• Unitatea centrala (CPU)

• Dispozitive de intrare; mouse, tastatura, trackball, scanner, touchpad, light pens, joysticks, camera video, microfon etc.

• Dispozitive de iesire; unitati de afisare video, ecran sau monitor, imprimante, plottere, difuzoare, sintetizatoare de voce etc.

• Dispozitive de intrare-iesire; modem, touch screen

• Dispozitive de stocare

• Memorii RAM, ROM, unitati de masura; compararea principalelor tipuri de dispozitive de stocare a datelor in functie de viteza, cost, capacitate etc.

• Conceptul de sistem de operare; functiile principale ale unui sistem de operare

• Tipuri de software

• Rolul si functiile componentelor unui calculator personal

• Factori ce influenteaza performantele unui computer: viteza CPU (unitati de masura), dimensiunea memoriei RAM, aplicatiile

• Tipuri de retele (LAN, MAN, WAN, internet, intranet, extranet)

• Partajare resurse, comunicatii in retea; World Wide Web

• Drepturi de acces

• Utilizarea aplicatiilor in activitati din diferite domenii

• Virusi informatici si antivirusi

• Ergonomia postului de lucru

• Masuri de sanatate si siguranta in utilizarea calculatorului

• Afectiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat

• Legislatia referitoare la drepturile de autor privind produsele software

• Aspecte economice ale nerespectarii legislatiei (pentru producator, pentru utilizator)

5. Editoare de calcul tabelar

• Elemente de interfata si operatii specifice aplicatiilor pentru calcul tabelar: deschidere, inchidere etc.

• Registre de calcul: structura, operatii cu registre de calcul (creare, deschidere, modificare, salvare, inchidere, vizualizare etc.)

• Pagini: margini, orientare, dimensiuni, fundal, optiuni pentru foi de calcul etc.

• Foi de calcul: structura, operatii specifice (creare, selectare, redenumire, mutare, stergere, culoare panou etc.)

• Obiecte inserate in foaia de calcul: antet, subsol, grafice si imagini, fisiere, forme predefinite, hiperlink-uri, casete text, data calendaristica, simboluri etc.

• Operatii asupra continutului foii de calcul: pozitionare, introducere de date, selectare de celule, selectare de randuri si coloane etc.

• Comenzi pentru modificarea structurii foii de calcul: inserarea de randuri/coloane, modificarea dimensiunilor randurilor si coloanelor, scindarea celulelor

• Comenzi pentru editarea continutului celulelor: inserare, copiere/mutare (in cadrul aceleiasi foi de calcul, altei foi de calcul active, intre registre etc.), stergere, cautare de text, inlocuire de text, sortare etc.

• Comenzi pentru formatarea celulelor (tip date, aliniere, font, borduri, fundal etc.) si a obiectelor inserate; copierea formatului

• Instrumente pentru desenare

• Formule: structura, modalitati de introducere in celula

• Serii de date completate automat

• Functii (de exemplu: min, max, count, sum, average, if)

• Referinta relativa, absoluta sau mixta a unei celule in formule sau functii

• Optiuni pentru tiparire

6. Baze de date

• Elemente de interfata si operatii specifice aplicatiilor pentru gestiunea bazelor de date: deschidere, inchidere etc.

• Baza de date: structura, proiectare, operatii cu bazele de date (creare, deschidere, modificare, salvare, inchidere, vizualizare etc.)

• Tabele: structura, cheie primara, index, campuri (proprietati) si inregistrari, operatii specifice (creare, inserare date, vizualizare date, modificare de date, stergere de date, cautare etc.)

• Interogari simple si multiple: sursa de date, operatii specifice (creare, formatare, vizualizare date, modificare, stergere, filtre, sortare etc.)

• Formulare: structura, sursa de date, operatii specifice (creare, formatare, vizualizare si introducere de date, modificare, stergere etc.)

• Rapoarte: structura, sursa de date, operatii specifice (creare, formatare, vizualizare date, modificare, stergere, antet, subsol, grupare de date, total, subtotal etc.)

• Realizarea unei baze de date si interogarea ei

7. Prezentari

• Elemente de interfata si operatii specifice aplicatiilor pentru editarea prezentarilor: deschidere, inchidere etc.

• Prezentari: structura, operatii cu prezentari (creare, deschidere, modificare, salvare, inchidere, vizualizare etc.)

• Diapozitive: orientare, dimensiuni, structura, operatii specifice (inserare de diapozitiv nou, duplicare, selectare, mutare, stergere etc.)

• Obiecte inserate in prezentare: antet, subsol, tabele, grafice, diagrame si imagini, fisiere, forme predefinite, hiperlink-uri, casete text, data calendaristica, simboluri, text decorativ, numar diapozitiv, video, audio etc.

• Instrumente pentru desenare

• Efecte de animatie si de tranzitie

• Note pentru prezentator

• Comenzi pentru editarea textului si a obiectelor continute de diapozitiv: inserare, copiere/mutare (in cadrul aceluiasi diapozitiv, altui diapozitiv, altei prezentari active etc.), stergere, cautare de text, inlocuire de text etc.

• Comenzi pentru formatare la nivel de text, paragraf, obiecte inserate, diapozitiv, efecte de animatie, efecte de tranzitie; copierea formatului

• Expunere de diapozitive: optiuni specifice (diapozitiv de incepere a expunerii, ascundere diapozitive, temporizare etc.), instrumente de navigare pe ecran

• Reguli generale de tehnoredactare, estetica si sustinerea unei prezentari

• Optiuni pentru tiparire

NOTA:

Programa de examen este realizata in conformitate cu prevederile programelor scolare in vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaboreaza in baza prevederilor prezentei programe si nu vizeaza continutul unui manual anume.


PROGRAMA DE EXAMEN limba si literatura romana

Filiera teoretica - profil real

Filiera tehnologica - toate profilurile si specializarile

Filiera vocationala - toate profilurile si specializarile (cu exceptia profilului pedagogic)

I. Statutul disciplinei

Limba si literatura romana are un statut important in structura examenului de bacalaureat, prin ponderea sa reflectata in prezenta celor doua forme obligatorii de evaluare a performantelor: in competentele lingvistice de comunicare orala in limba romana si in competentele generale si specifice formate pe durata invatamantului secundar superior, liceal (proba scrisa), proba comuna pentru toate filierele, profilurile si specializarile.

Curriculumul liceal, care stabileste principiul studierii limbii si literaturii romane din perspectiva comunicativ-functionala, pune accent pe latura formativa a invatarii, fiind centrat pe achizitionarea de competente, fapt care a determinat precizarea, in programa de bacalaureat, a competentelor de evaluat si a continuturilor din domeniile: A. literatura romana, B. limba si comunicare.

Proba scrisa vizeaza competentele de receptare si de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun in scris strategii si reguli de exprimare orala) si continuturi asociate acestora, in conformitate cu programa scolara pentru disciplina limba si literatura romana: filiera teoretica - profil real, filiera tehnologica - toate profilurile si specializarile, filiera vocationala - toate profilurile si specializarile (cu exceptia profilului pedagogic). Structura subiectelor permite rezolvarea acestora in 3 ore si este in conformitate cu prezenta programa de examen.

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana se aplica in receptarea mesajelor orale si scrise si in producerea unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ) exersate in cadrul invatamantului liceal. Subiectele cuprind texte literare si nonliterare, la prima vedere, precum si itemii corespunzatori evaluarii competentelor specifice si a continuturilor asociate din prezenta programa. Subiectele vor avea un grad de complexitate care sa permita tratarea integrala a acestora in maximum 10-15 minute.

II. Competente de evaluat

Prin sustinerea examenului de bacalaureat la aceasta disciplina, elevul va trebui sa faca dovada urmatoarelor competente dobandite in ciclul inferior si in cel superior de liceu (clasele a IX-a-a XII-a), corelate cu anumite continuturi parcurse in cele doua cicluri liceale:

1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in diferite situatii de comunicare

Competente specifice Continuturi asociate
1.1. Utilizarea adecvata a strategiilor si a regulilor de exprimare orala in monolog si in dialog, in vederea realizarii unei comunicari corecte, eficiente si personalizate, adaptate unor situatii de comunicare diverse - reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reactiile auditoriului si in conditii de examinare), tehnici de construire a monologului; tipuri de monolog: povestire/relatare orala, descriere orala, monolog informativ, monolog argumentativ, exprimarea orala a reactiilor si a opiniilor privind texte literare si nonliterare, filme artistice si documentare, spectacole de teatru, expozitii de pictura etc.; adecvarea la situatia de comunicare (auditoriu, context) si la scopul comunicarii (informare, argumentare/persuasiune etc.)
- reguli si tehnici de construire a dialogului (atentia acordata partenerului, preluarea/redarea cuvantului la momentul oportun, dozarea participarii la dialog etc.); tipuri: conversatia, discutia argumentativa, interviul (interviul publicistic, interviul de angajare); adecvarea la situatia de comunicare (partener, context etc.) si la scopul comunicarii (informare, argumentare/persuasiune etc.); argumentare si contraargumentare in dialog
- stilurile functionale adecvate situatiei de comunicare
- rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala: privire, gestica, mimica, spatiul dintre persoanele care comunica, tonalitate, ritmul vorbirii etc.
1.2. Utilizarea adecvata a tehnicilor de redactare si a formelor exprimarii scrise compatibile cu situatia de comunicare in elaborarea unor texte diverse - reguli generale in redactare (structurarea textului, adecvarea la cerinta de redactare, adecvare stilistica, asezare in pagina, lizibilitate)
- relatarea unei experiente personale, descriere, povestire, argumentare, stiri, anunturi publicitare, corespondenta privata si oficiala; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de intentie, scrisoarea in format electronic (e-mail)
- exprimarea reactiilor si a opiniilor fata de texte literare (studiate sau la prima vedere) si nonliterare, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, analiza, comentariu, sinteza, paralela, eseu structurat, eseu liber/nestructurat
- normele citarii
- normele limbii literare la nivelurile: ortografic si de punctuatie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual
1.3. Identificarea particularitatilor si a functiilor stilistice ale limbii in receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte - limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon
- expresivitatea in limbajul comun si in limbajul poetic
1.4. Receptarea adecvata a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise - texte literare (proza, poezie, dramaturgie); texte nonliterare
- memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, stiintifice, argumentative, mesaje din domeniul audiovizualului
- sens denotativ si sensuri conotative
- calitatile generale si particulare ale stilului: claritate, proprietate, concizie, precizie, puritate, corectitudine, variatie stilistica, simetrie, naturalete, cursivitate, eufonie
- elemente care inlesnesc sau perturba receptarea: canalul, codul, contextul
- fictiune, imaginatie, inventie; realitate, adevar
- scopul comunicarii: informare, delectare, divertisment etc.
- reactiile receptorului: cititor, ascultator
1.5. Utilizarea adecvata a achizitiilor lingvistice in producerea si in receptarea diverselor texte orale si scrise, cu explicarea rolului acestora in construirea mesajului - componentele si functiile actului de comunicare
- niveluri ale receptarii si producerii textelor orale si scrise: fonetic, ortografic si de punctuatie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual, nonverbal si paraverbal - normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic, ortografic si de punctuatie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual
- tipuri textuale si structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ
- discursul politic, discursul publicistic
- rolul verbelor in naratiune; rolul adjectivelor in descriere
- rolul formulelor de adresare, de initiere, de mentinere si de inchidere a contactului verbal in monolog si in dialog

2. Utilizarea adecvata a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalitatilor de analiza tematica, structurala si stilistica in receptarea textelor literare si nonliterare

Competente specifice Continuturi asociate
2.1. Identificarea temei si a modului de reflectare a acesteia in textele studiate sau in texte la prima vedere - tema, motiv/motive identificat(e) in texte, viziune despre lume
- genuri literare: epic, liric, dramatic
- modul de reflectare a unei idei sau a unei teme in mai multe opere literare, apartinand unor genuri sau epoci diferite
2.2. Identificarea si analiza principalelor componente de structura, de compozitie si de limbaj specifice textului narativ - particularitati ale constructiei subiectului in textele narative
- particularitati ale compozitiei in textele narative: incipit, final, episoade/secvente narative, tehnici narative
- instantele comunicarii in textul narativ
- constructia personajelor; modalitati de caracterizare a personajului; tipuri de personaje
- tipuri de perspectiva narativa
- specii epice: basm cult, nuvela, roman
- registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului
- stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber
2.3. Identificarea si analiza principalelor componente de structura si de limbaj specifice textului dramatic - particularitati ale constructiei subiectului in textul dramatic
- particularitati ale compozitiei textului dramatic
- modalitati de caracterizare a personajelor
- registre stilistice, limbajul personajelor, notatiile autorului
- specii dramatice: comedia, drama
- un text dramatic postbelic
- creatie dramatica si spectacol
- cronica de spectacol
2.4. Identificarea si analiza elementelor de compozitie si de limbaj in textul poetic - titlu, incipit, relatii de opozitie si de simetrie, elemente de recurenta: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetica
- sugestie si ambiguitate
- imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie
- poezie epica, poezie lirica
- instantele comunicarii in textul poetic
2.5. Compararea unor viziuni despre lume, despre conditia umana sau despre arta reflectate in texte literare, nonliterare sau in alte arte - viziune despre lume, teme si motive, conceptii despre arta, sensuri multiple ale textelor literare
- limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii; limbajul muzicii (pentru proba orala)
2.6. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori si a propriei experiente de lectura - lectura critica: elevii evalueaza ceea ce au citit; lectura creativa: elevii extrapoleaza, cauta interpretari personale, prin raportari la propria sensibilitate, experienta de viata si de lectura

3. Punerea in context a textelor studiate prin raportare la epoca sau la curente culturale/literare

Competente specifice Continuturi asociate
3.1. Identificarea si explicarea relatiilor dintre operele literare si contextul cultural in care au aparut acestea - trasaturi ale curentelor culturale/literare reflectate in textele literare studiate sau in texte la prima vedere
3.2. Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural romanesc, prin integrarea si relationarea cunostintelor asimilate - fundamente ale culturii romane (originile si evolutia limbii romane)
- perioada veche (formarea constiintei istorice)
- curente culturale/literare in secolele XVII-XVIII: umanismul si iluminismul
- perioada moderna:
a) secolul al XIX-lea - inceputul secolului al XX-lea (perioada pasoptista; Romania, intre Occident si Orient; criticismul junimist);
b) curente culturale/literare in secolul al XIX-lea - inceputul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului);
c) perioada interbelica (orientari tematice in romanul interbelic, tipuri de roman: psihologic si al experientei; poezia interbelica, diversitate tematica, stilistica si de viziune; curente culturale/literare in perioada interbelica: modernism, traditionalism; orientari avangardiste, identitate culturala in context european);
d) perioada postbelica (tipuri de roman in perioada postbelica, un roman scris intre 1960-1980, un roman scris dupa 1980; poezia in perioada postbelica; teatrul in perioada postbelica; curente culturale/literare: postmodernismul).
- curente culturale/literare romanesti in context european

4. Argumentarea in scris si oral a unor opinii in diverse situatii de comunicare

Competente specifice Continuturi asociate
4.1. Identificarea structurilor argumentative in texte literare si nonliterare studiate sau la prima vedere - constructia textului argumentativ; rolul conectorilor in argumentare, structuri si tehnici argumentative in texte literare si nonliterare, scrise sau orale
- logica si coerenta mesajului argumentativ
4.2. Argumentarea unui punct de vedere fata de o problematica pusa in discutie - verbe evaluative, adverbe de mod/predicative ca marci ale subiectivitatii evaluative, cuvinte cu rol argumentativ, structuri sintactice in argumentare
- constructia discursului argumentativ: structuri specifice, conectori, tehnici argumentative, eseul argumentativ
4.3. Compararea si evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecati proprii - textul critic (recenzia, cronica literara, eseul, studiul critic) in raport cu textul discutat
- interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara
- eseul structurat, eseul liber

III. Precizari privind continuturile programei

a) Literatura

Autori canonici:

- Mihai Eminescu

- Ion Creanga

- I. L. Caragiale

- Titu Maiorescu

- Ioan Slavici

- G. Bacovia

- Lucian Blaga

- Tudor Arghezi

- Ion Barbu

- Mihail Sadoveanu

- Liviu Rebreanu

- Camil Petrescu

- G. Calinescu

- E. Lovinescu

- Marin Preda

- Nichita Stanescu

- Marin Sorescu

NOTA:

Conform programei scolare in vigoare, examenul de bacalaureat nu implica studiul monografic al scriitorilor canonici, ci

studierea a cel putin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot apartine atat autorilor canonici,

cat si altor autori studiati.

Pentru proba scrisa, elevii trebuie sa studieze in mod aprofundat cel putin numarul minim de texte prevazute in programa

scolara, apartinand autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei romanesti despre care sa poata redacta

un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, in care sa aplice conceptele de istorie si teorie literara

(perioade, curente literare/culturale, elemente de analiza tematica, structurala si stilistica) mentionate in prezenta programa.

Tematica studiilor de caz si a dezbaterilor din programele scolare, regasita in programa de examen, poate fi valorificata in

cadrul probelor orale si scrise, prin solicitarea argumentarii unor opinii sau judecati de valoare pe marginea acestora.

b) Limba si comunicare

Continuturile de mai jos vizeaza:

- aplicarea, in diverse situatii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuatie, morfosintactice si

folosirea adecvata a unitatilor lexico-semantice;

- aplicarea cunostintelor de limba, inclusiv a celor dobandite in ciclul gimnazial, in exprimarea corecta si in receptarea

textelor studiate sau la prima vedere.

Niveluri de constituire a mesajului

Nivelul fonetic

- pronuntii corecte/incorecte ale neologismelor; hiat, diftong, triftong; accentul

- cacofonia; hipercorectitudinea

- pronuntare/lectura nuantata a enunturilor (ton, pauza, intonatie)

Nivelul lexico-semantic

- variante lexicale; campuri semantice

- erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimica

- derivate si compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide), schimbarea categoriei gramaticale

- relatii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie)

- sensul corect al cuvintelor (in special al neologismelor)

- unitati frazeologice (locutiuni si expresii)

- campuri semantice si rolul acestora in interpretarea mesajelor scrise si orale

- sensul cuvintelor in context; sens denotativ si sens conotativ

Nivelul morfosintactic

- forme flexionare ale partilor de vorbire (pluralul substantivelor, articularea substantivelor, forme cazuale; forme

flexionare ale verbului; adjective fara grade de comparatie; numerale etc.); valori expresive ale partilor de vorbire;

mijloace lingvistice de realizare a subiectivitatii vorbitorului

- elemente de acord gramatical (intre predicat si subiect - acordul logic, acordul prin atractie; acordul atributului cu

partea de vorbire determinata)

- elemente de relatie (prepozitii, conjunctii, pronume/ adjective pronominale relative, adverbe relative)

Nivelul ortografic si de punctuatie

- norme ortografice si de punctuatie in constituirea mesajului scris (scrierea corecta a cuvintelor, scrierea cu majuscula,

despartirea cuvintelor in silabe, folosirea corecta a semnelor de ortografie si de punctuatie)

- rolul semnelor ortografice si de punctuatie in intelegerea mesajelor scrise

Nivelul stilistico-textual

- registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situatiei de comunicare

- coerenta si coeziune in exprimarea orala si scrisa

- tipuri de texte si structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ

- stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare

- limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon

- stil direct, stil indirect, stil indirect liber

- rolul figurilor de stil si al procedeelor artistice in constituirea sensului

- rolul elementelor arhaice si regionale in receptarea mesajelor

NOTA:

Programa de examen este realizata in conformitate cu prevederile programelor scolare in vigoare. Subiectele pentru examenul

de bacalaureat 2014 se elaboreaza in baza prevederilor prezentei programe.

Conform adreselor M.Ed. C. nr. 48.871/23 noiembrie 2005 si nr. 31.641/3 mai 2006, incepand cu anul scolar 2006-2007,

"respectarea normelor prevazute in editia a II-a a Dictionarului ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2) este obligatorie [...] la examenele de bacalaureat, in cadrul carora elevii vor face dovada cunoasterii acestora, fiind evaluati ca atare".


PROGRAMA DE EXAMEN

pentru disciplina limba si literatura slovaca materna

Limba si literatura slovaca

Pentru toate profilele liceelor cu limba de predare slovaca

I. Literatura slovaca

1. Textul. Aspecte generale

- elemente de comunicare (emitator, receptor, mesaj, cod, context);

- functiile comunicarii

- textul literar/nonliterar

- textul si contextul

- teme si motive literare

- literatura si alte specii ale artei

2. Proza

a) proza epica - explicarea notiunilor, dezvoltarea si tipologia (proza romantica, realista si fantastica);

b) genurile epice (basm, povestire, nuvela: istorica, fantastica, psihologica; romanul clasic, romanul slovac);

c) structura textului epic:

- elementele textului epic (autorul, povestitorul, personajele, cititorul);

- tipuri de povestitor din textul epic (povestitorul atotstiutor, personajul - povestitor, ochiul camerei; povestirea la

persoana I si a III-a;

- compozitia operei epice; actiunea, conflictul, fazele actiunii, povestirea-cadru;

- personajele;

- tipuri de personaje (principale, secundare, episodice; caractere, moduri, caracterizarea personajelor);

d) limbajul operei epice:

- modalitati de povestire: povestirea, dialogul, descrierea

- limbajul personajelor, vorbirea directa si indirecta, vorbirea semidirecta.

3. Poezia

a) explicarea notiunii, dezvoltarea (clasica, romantica, realista, simbolismul, modernismul), tipologia (poezia lirica si

epica);

b) structura operei lirice:

- comunicarea in textul poetic (subiectul liric, relatia autorul - subiectul liric);

c) limbajul operei lirice:

- caracteristicile limbajului artistic (sugestivitatea, expresivitatea etc.);

- imaginatia poetica;

- mijloacele artistice (enumerarea, antiteza, sincretismul, repetitia, refrenul, intrebarea retorica, exclamatia retorica,

epitetul, metafora);

- versul, strofa, versul liber, piciorul metric, rima, ritmul.

4. Drama

a) explicarea notiunii;

b) genurile (comedia, tragedia, drama);

c) structura textului dramatic; compozitia textului dramatic: act, scena, replica, indicatii scenice, personajul dramatic,

modalitatile de caracterizare;

d) limbajul dramatic; expresivitatea textului dramatic, specificitati, constructia dialogului in textul dramatic; monologul;

limbajul personajelor - mod de caracterizare a operei dramatice.

5. Curente literare

- clasicismul

- romantismul

- realismul

- perioada interbelica

6. Autorii canonici

Jan Kollar (Slavy dcera), Jan Holly (Svatopluk), Andrej Sladkovic (Marina, Detvan), Samo Chalupka (Mor ho!), Janko Kral

(Zakliata panna vo Vahu a divny Janko), Jan Chalupka (Kocurkovo), Jan Botto (Smrt Janosikova), Pavol Orszagh Hviezdoslav

(Hajnikova zena), Martin Kukucin (Neprebudeny), Bozena Slancikova Timrava (Tapakovci), Jozef Gregor Tajovsky (Do konca,

Statky zmatky), Ivan Krasko (Otcova rola), Janko Jesensky (Vyhnali ma), Ladislav Nadasi Jege (Adam Sangala), Jozef Ciger

Hronsky (Jozef Mak), Milo Urban (Zivy bic), Frantisek Svantner (Malka), Dobroslav Chrobak (Drak sa vracia), Margita Figuli

(Tri gastanove kone), Ivan Stodola (Jozko Pucik a jeho kariera), Jan Kostra (Peniaztek), Peter Jaros (Tisicrocna vcela),

Milan Rufus (Mrezovnik), Vincent Sikula (S Rozarkou), Slovenska literatura v Rumunsku (Adam Suchansky, Ondrej Stefanko,

Dagmar Maria Anoca, Pavol Bujtar).

II. Limba si comunicare

- aplicarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice si de punctuatie

- utilizarea adecvata a unitatilor lexicale si semantice

- fonetica:

• legea ritmica

• clasificarea sunetelor

• asimilare fonetica

III. Lexicologie

- cuvantul, formarea cuvintelor, sinonime, antonime, omonime

- clasificarea vocabularului

- frazeologia si sensul cuvintelor

IV. Stilistica

- stilurile functionale

- texte functionale

V. Bibliografie

MARCOK, Viliam, Dejiny slovenskej literatury (Istoria literaturii slovace), Bratislava, 2004

SEDLAK, Imrich si col., Dejiny slovenskej literatury (Istoria literaturii slovace), volumul I si II, Martin, Bratislava, 2009

KMETOVA, Elena Darina, MOTOVSKA, Anna, Antologia slovenskej literatury (Antologia literaturii slovace), volumele I, II, III,

IV, Editura Ivan Krasko, Nadlac, 2003.

PROGRAMA DE EXAMEN

pentru disciplina limba si literatura slovaca materna

Slovensky jazyk a literatura

Pre vsetky smery strednych skol s vyucovacim jazykom slovenskym

I. Slovenska literatura

1. Text. Vseobecnosti

- prvky komunikacnej situacie (vysielatel, prijimatel, sprava, kod, kontext);

- funkcie komunikacie

- literarny/neliterarny text

- text a kontext

- temy a literarne motivy

- literatura a ine druhy umenia

2. Proza

a) epicka proza - vysvetlenie pojmov; vyvoj a typologia (romanticka, realisticka a fantasticka proza);

b) epicke zanre (umela rozpravka, povest, novela: historicka; fantasticka; psychologicka; roman klasicky; slovensy roman);

c) struktura epickeho textu:

- zlozky epickeho textu (autor, rozpravac, postavy, citatel)

- druhy rozpravaca v epickom texte (vseveduci rozpravac, postava - rozpravac, oko kamery; rozpravanie v 1. a 3. osobe;

- kompozicia epickeho diela; dej, konflikt, fazy deja, ramcove rozpravanie;

- postavy;

- druhy postav (hlavne, vedlajsie, epizodicke; charaktery, sposoby, charakterizovanie postavy);

d) jazyk epickeho diela

- sposoby rozpravania: rozpravanie, dialog, opis

- rec postav, priama a nepriama rec, polopriama rec.

3. Poezia

a) vysvetlenie terminu; rozvoj (klasicisticka, romanticka, realisticka; symbolizmus. modernizmus), typologia (lyricka a

epicka poezia);

b) struktura lyrickeho diela

- komunikacia v basnickom texte (lyricky subjekt, vztah autor - lyricky subjekt);

c) jazyk lyrickeho diela

- charakteristiky umeleckeho jazyka (sugestivnost, expresivnost atd);

- basnicka obrazotvornost;

- umelecke prostriedky (enumeracia, antiteza, synkretizmus, opakovanie, refrenovitost, recnicka otazka, recnicke zvolanie,

epiteton, metafora);

- vers, sloha, volny vers, metricky rozmer, rym, rytmus.

4. Drama

a) vysvetlenie pojmu;

b) zanre (komedia, tragedia, cinohra);

c) struktura dramatickeho textu; kompozicia dramatickeho textu: vystup, scena, obraz, replika, scenicke poznamky, dramaticka

postava, sposoby charakterizovania;

d) jazyk dramy; expresivnostv dramatickom texte, osobitosti, vystavby dialogu v dramatickom texte; monolog; jazyk postav ako

sposob charakterizovania dramatickeho diela.

5. Literarne obdobie

- klasicizmus

- romantizmus

- realizmus

- medzivojnove obdobie

6. Kanonicki autori:

Jan Kollar (Slavy dcera), Jan Holly (Svatopluk), Andrej Sladkovic (Marina, Detvan), Samo Chalupka (Mor ho!), Janko Kral

(Zakliata panna vo Vahu a divny Janko), Jan Chalupka (Kocurkovo), Jan Botto (Smrt Janosikova), Pavol Orszagh Hviezdoslav

(Hajnikova zena), Martin Kukucin (Neprebudeny), Bozena Slancikova Timrava (Tapakovci), Jozef Gregor Tajovsky (Do konca,

Statky zmatky), Ivan Krasko (Otcova rola), Janko Jesensky (Vyhnali ma), Ladislav Nadasi Jege (Adam Sangala), Jozef Ciger

Hronsky (Jozef Mak), Milo Urban (Zivy bic), Frantisek Svantner (Malka), Dobroslav Chrobak (Drak sa vracia), Margita Figuli

(Tri gastanove kone), Ivan Stodola (Jozko Pucik a jeho kariera), Jan Kostra (Peniaztek), Peter Jaros (Tisicrocna vcela),

Milan Rufus (Mrezovnik), Vincent Sikula (S Rozarkou), Slovenska literatura v Rumunsku (Adam Suchansky, Ondrej Stefanko,

Dagmar Maria Anoca, Pavol Bujtar).

II. Jazyk a komunikacia

- uplatnenie pravopisnych, ortoepickych, interpunkcnych, morfologickych noriem;

- vhodne pouzivanie lexikalno - semantickych jednotiek;

- hlaskoslovie:

• rytmicky zakon

• delenie hlasok

• znelostna asimilacia

III. Lexikologia

- nauka o slove, tvorenie slov, slovo, synonyma, antonyma, homonyma

- triedenie slovnej zasoby

- frazeologia a vyznam slov

IV. Stylistika

- styly

- funkcne texty

V. Literatura

MARCOK, Viliam, Dejiny slovenskej literatury, Bratislava, 2004

SEDLAK, Imrich a kolektiv, Dejiny slovenskej literatury, I.a II. zvazok, Martin, Bratislava, 2009

KMETOVA, Elena Darina, MOTOVSKA, Anna, Antologia slovenskej literatury, I., II., III., IV. zvazky, Vydavatelstvo Ivan Krasko,

Nadlak, 2003

BACALAUREAT 2014

Informatii utile Bacalaureat 2014 : CALENDAR, PROGRAME, ORGANIZARE
Categorii
Comunicare
Utile
acte necesareaeroporturiambasadegsmministereleposta romanatelefoanetrenuriunitati masuravalutarvamavremea