Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de
contact. Acasa, stiri, ora pe glob
educatie/invatamant Anul scolar 2023-2024
Afla rapid informatiile utile privind :
Structura anulului scolar 2023-2024, Inscrierea invatamant primar, Examene, Manuale scolare, Comunicate, Unitati scolare etc etc .
^
Ministerul Educatiei Ordinul nr. 3800/2023 privind structura anului scolar 2023-2024 Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 15 martie 2023.In vigoare de la 15 martie 2023
Avand in vedere:
- prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. 78/DGIP din 25.01.2023 referitor la proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2023-2024,
in baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei emite prezentul ordin.
1
. -
(1) Anul scolar 2023-2024 incepe 1 septembrie 2023, se incheie la data de 31 august 2024 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2023-2024 incep la data de 11 septembrie 2023. Derogari (1)
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 7 iunie 2024;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 14 iunie 2024;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la lit. a), si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are o durata de 37 de saptamani de cursuri si se incheie 28 iunie 2024;
2
. -
(1) Anul scolar 2023-2024 se structureaza, pe intervale de cursuri si intervale de vacanta, astfel:
a) intervale de cursuri:
- de luni, 11 septembrie 2023, pana vineri, 27 octombrie 2023;
- de luni, 6 noiembrie 2023, pana vineri, 22 decembrie 2023;
- de luni, 8 ianuarie 2024, pana vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, dupa caz, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in urma consultarilor cu beneficiarii primari ai educatiei, cu parintii/reprezentantii legali ai acestora si cu cadrele didactice, realizate la nivelul unitatilor de invatamant;
- de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, dupa caz, pana vineri, 26 aprilie 2024;
- de miercuri, 8 mai 2024, pana vineri, 21 iunie 2024;
b) intervale de vacanta:
- de sambata, 28 octombrie 2023, pana duminica, 5 noiembrie 2023;
- de sambata, 23 decembrie 2023, pana duminica, 7 ianuarie 2024;
- o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie- 3 martie 2024;
- de sambata, 27 aprilie 2024, pana marti, 7 mai 2024;
- de sambata, 22 iunie 2024, pana duminica, 8 septembrie 2024.
(2) Fiecare unitate de invatamant comunica beneficiarilor primari ai educatiei si parintilor/reprezentantilor legali ai acestora, pana 1 octombrie 2023, structura detaliata a anului scolar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.
3
. -
In ziua de 5 octombrie 2023 - Ziua internationala a educatiei si in zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
4
. -
(1) Programul national "scoala altfel" si Programul "Saptamana verde" se desfasoara in perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, in intervale de cate 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant. Derularea celor doua programe se planifica in intervale de cursuri diferite.
(2) La clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica si din invatamantul profesional, in perioadele dedicate programelor "scoala altfel" si "Saptamana verde", se organizeaza activitati de instruire practica urmarind si scopul acestor programe.
(3) La clasele din invatamantul postliceal, in perioadele dedicate programelor "scoala altfel" si "Saptamana verde", se organizeaza activitati de instruire practica.
5
. -
In situatia suspendarii cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4.183/2022, masurile privind parcurgerea integrala a programei scolare prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu se dispun in perioada vacantelor scolare.
6
. -
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei.
7
. -
(1)In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Pentru unitatile de invatamant militar preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in functie de specificul scolii si de specificul specializarii/armei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei si alte institutii cu atributii in domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(3) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar pentru situatiile mentionate la alin. (1) se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.
(4) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1) si (2), se acorda in conditiile asigurarii parcurgerii integrale a programei scolare, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale.
8
. -
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
9
. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei, Ligia Deca Bucuresti, 9 martie 2023.
Nr. 3.800.

Afla rapid informatiile utile privind anul : Structura anul , Calendar (cursuri, vacante,...), Metodologie, Examene,... .