Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

educatie/invatamant Anul scolar 2021-2022
Afla rapid informatiile utile privind :
Structura anulului scolar 2021-2022, Inscrierea invatamant primar, Examene, Manuale scolare, Comunicate, Unitati scolare etc etc .
^
ORDIN nr. 3.243 din 5 februarie 2021
privind structura anului scolar 2021-2022
EMITENT        
MINISTERUL EDUCATIEI
Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 16 februarie 2021

Avand in vedere:
– prevederile art. 4 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
– prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare,
ministrul educatiei emite prezentul ordin.
1
(1) Anul scolar 2021-2022 incepe la data de 1 septembrie 2021, se incheie la data de 31 august 2022 si are 34 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2021-2022 incep la data de 13 septembrie 2021.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are 32 de saptamani de cursuri, care se incheie la data de 27 mai 2022;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri, care se incheie la data de 3 iunie 2022;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la lit. a) si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri, care se incheie la data de 1 iulie 2022.
2
Anul scolar 2021-2022 se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I are 14 saptamani de cursuri dispuse in perioada 13 septembrie 2021-22 decembrie 2021.
Cursuri - luni, 13 septembrie 2021 - miercuri, 22 decembrie 2021
In perioada 25-31 octombrie 2021, elevii claselor din invatamantul primar si copiii din grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - joi, 23 decembrie 2021 - duminica, 9 ianuarie 2022
Semestrul al II-lea are 20 de saptamani de cursuri dispuse in perioada 10 ianuarie 2022-10 iunie 2022
Cursuri - luni, 10 ianuarie 2022 - joi, 14 aprilie 2022
Vacanta de primavara - vineri, 15 aprilie 2022 - duminica, 1 mai 2022
Cursuri - luni, 2 mai 2022 - vineri, 10 iunie 2022
Vacanta de vara - sambata, 11 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care incep cursurile anului scolar 2022-2023.
3
In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
4
(1) Programul national „Scoala altfel“ se va desfasura in perioada 8-14 aprilie 2022.
(2) Intervalul aferent programului „Scoala altfel“ nu va coincide cu perioada in care se sustin lucrarile scrise semestriale (tezele).
(3) Pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal se pot organiza activitati de instruire practica in perioada dedicata programului „Scoala altfel“.
5
Lucrarile scrise semestriale (tezele) se sustin, dupa ce se parcurge programa scolara, cu cel putin 3 saptamani inainte de finalizarea semestrului.
6
Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se vor organiza, de regula, in perioada dedicata programului „Scoala altfel“, conform calendarului olimpiadelor nationale scolare.
7
In situatia suspendarii cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile privind parcurgerea integrala a programei scolare prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu se dispun in perioada vacantelor scolare.
8
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei.
9
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei,
Sorin-Mihai Cimpeanu
Bucuresti, 5 februarie 2021.
Nr. 3.243.


Afla rapid informatiile utile privind anul : Structura anul , Calendar (cursuri, vacante,...), Metodologie, Examene,... .