Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

educatie/invatamant ANUL SCOLAR 2020-2021
Afla rapid informatiile utile privind :
Structura anulului scolar 2020-2021, Inscrierea invatamant primar, Examene, Manuale scolare, Comunicate, Unitati scolare etc etc .
^
Avand in vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

1. -
(1) Anul scolar 2020-2021 incepe la data de 1 septembrie 2020, se incheie la data de 31 august 2021 si are 34 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2020-2021 incep la data de 14 septembrie 2020.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are 32 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 4 iunie 2021;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 11 iunie 2021;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la lit. a) si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri.

2. -
Anul scolar 2020-2021 se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I are 17 saptamani de cursuri dispuse in perioada 14 septembrie 2020 - 29 ianuarie 2021.
Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marti, 22 decembrie 2020.
In perioada 26 octombrie-1 noiembrie 2020, elevii claselor din invatamantul primar si copiii din grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - miercuri, 23 decembrie 2020 duminica - 10 ianuarie 2021.
Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021.
Vacanta intersemestriala - sambata, 30 ianuarie 2021 - duminica, 7 februarie 2021.
Semestrul al II-lea are 17 saptamani de cursuri dispuse in perioada 8 februarie-18 iunie 2021.
Cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021.
Vacanta - vineri, 2 aprilie 2021 - duminica, 11 aprilie 2021.
Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 - joi,29 aprilie 2021.
Vacanta - vineri, 30 aprilie 2021 - duminica, 9 mai 2021.
Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021.
Vacanta de vara - sambata, 19 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care incep cursurile anului scolar 2021-2022.
3. -
In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
4. -
Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare marcheaza prin manifestari specifice ziua de 5 octombrie 2020 - Ziua internationala a educatiei.

5. -
(1) Programul national "Scoala altfel" se va desfasura in perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant.
(2) Intervalul aferent programului "Scoala altfel" nu va coincide cu perioada in care se sustin lucrarile scrise semestriale (tezele).
(3) Pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal se pot organiza activitati de instruire practica in saptamana dedicata programului "Scoala altfel".

6. -
Lucrarile scrise semestriale (tezele) se sustin, dupa ce se parcurge programa scolara, cu cel putin 3 saptamani inainte de finalizarea semestrului.

7. -
Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, de regula, in perioada vacantelor de primavara, conform calendarului olimpiadelor nationale scolare.
8. -
(1) In situatii obiective, cum ar fi calamitati naturale, intemperii, epidemii, alte situatii exceptionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Recuperarea cursurilor suspendate in conditiile alin. (1) nu se poate realiza in perioada vacantelor scolare.

9. -
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei si cercetarii.
10. -
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
11. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I.
Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie
Bucuresti, 29 ianuarie 2020.
Nr. 3.125.


Afla rapid informatiile utile privind anul : Structura anul , Calendar (cursuri, vacante,...), Metodologie, Examene,... .