Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

educatie/invatamant ANUL SCOLAR 2019-2020
Afla rapid informatiile utile privind anul scolar 2019-2020 :
Structura anul scolar 2019-2020, Inscrierea invatamant primar, Examene, Manuale scolare, Comunicate, Unitati scolare etc etc .
^
Anul scolar 2019-2020
- Calendar, Structura,...
Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 3191/2019 privind structura anului 2019-2020
Modificari (...)
Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 22 februarie 2019
In temeiul art. 94 alin. (2) lit. r)Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 12 alin. (3)Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

1. -
(1) Anul scolar 2019-2020 incepe la data de 1 septembrie 2019, se incheie la data de 31 august 2020 si are 35 de saptamani de cursuri.Cursurile anului 2019-2020 incep la data de 9 septembrie 2019.
Derogari (1)
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul are 33 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 29 mai 2020;
b) pentru clasa a VIII-a, anul are 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 5 iunie 2020;
c) pentru claseleinvatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la litera a) si pentru claseleinvatamantul profesional, anul are 37 de saptamani de cursuri.
2. -
Anul scolar 2019-2020 se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I are 15 saptamani de cursuri dispuse in perioada 9 septembrie 2019-20 decembrie 2019.
Cursuri - luni, 9 septembrie 2019-vineri, 20 decembrie 2019.
In perioada 26 octombrie-3 noiembrie 2019, elevii claselorinvatamantul primar si copiiigrupeleinvatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - sambata, 21 decembrie 2019-duminica, 12 ianuarie 2020
Semestrul al II-lea are 20 de saptamani de cursuri dispuse in perioada 13 ianuarie 2020-12 iunie 2020.
Cursuri - luni, 13 ianuarie 2020 - vineri, 3 aprilie 2020.
Vacanta de primavara - sambata, 4 aprilie 2020-marti, 21 aprilie 2020
Cursuri - miercuri, 22 aprilie 2020 - vineri, 12 iunie 2020
Vacanta de vara - sambata, 13 iunie 2020 - dataseptembrie 2020 la care incep cursurile anului 2020-2021
3. -
In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
4
. -
Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare marcheaza prin manifestari specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internationala a educatiei si ziua de 5 iunie - Ziua invatatorului.
5
. -
(1) Programul national "Scoala altfel" se va desfasura in perioada 7 octombrie 2019-29 mai 2020, pe o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant.
(2) Intervalul aferent programului "Scoala altfel" nu va coincide cu perioada in care se sustin lucrarile scrise semestriale (tezele).
(3) Pentru claseleinvatamantul liceal - filiera tehnologica,invatamantul profesional siinvatamantul postliceal se pot organiza activitati de instruire practica in saptamana dedicata programului "Scoala altfel".
6
. -
Lucrarile scrise semestriale (tezele) se sustin, dupa parcurgerea programei scolare, cu cel putin 3 saptamani inainte de finalizarea semestrului.
7
. -
Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, de regula, in perioada vacantei de primavara, conform calendarului olimpiadelor nationale scolare.
8
. -
(1) In situatii obiective, cum ar fi calamitati naturale, intemperii, epidemii, alte situatii exceptionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Recuperarea cursurilor suspendate in conditiile alin. (1) nu se poate realiza in perioada vacantelor scolare.
9
. -
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei nationale.
10
. -
Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial, Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentulcadrul Ministerului Educatiei Nationale, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
11
. -
Prezentul ordin se publica in MonitorulOficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei nationale,
Ecaterina Andronescu
Bucuresti, 20 februarie 2019.
Nr. 3.191.
Nota: Acest document poate avea modificari ulterioare.
Anul scolar 2019-2020 : Afla rapid informatiile utile privind anul : Structura anul , Calendar (cursuri, vacante,...), Metodologie, Examene,... .