Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

educatie/invatamant ANUL SCOLAR 2018-2019
Afla rapid informatiile utile privind anul scolar 2018-2019 : Structura anului scolar 2018-2019, Inscrierea invatamant primar, Examene, Manuale scolare, Comunicate, Unitati scolare etc etc . / Stiri

02.03.2019: Inscrierea in invatamantul primar /Detalii /Metodologie /CALENDAR
22.01.2019 : Calendar competitii scolare internationale/nationale/regionale /
Fisiere (winrar/pdf)
09.11.2018 : Programul 'Masa calda in scoli'
12.10.2018 : Bani de liceu / Bursa profesionala
10.10.2018 : Rechizite / Ghiozdane
11.09.2018 : Evaluare Nationala 2019: clasele a II-a, a IV-a a VI-a
31.08.2018 : Calendar Bacalaureat 2019
31.08.2018 : Calendar Evaluare Nationala 2019 (clasa a VIII-a)
01.08.2018 : Competitiile scolare
23.07.2018 : Situatie admitere invatamantul profesional/dual
12.07.2018 : Situatie repartizare absolventi clasa a VIII-a /prima etapa
03.05.2018 : Inscrierea/reinscrierea in invatamantul prescolar
25.04.2018 : Inscrieri invatamant primar
05.04.2018 : Situatie inscrieri invatamant primar
27.03.2018 : Situatie inscrieri invatamant primar
21.03.2018 : Cifrele de scolarizare invatamantul preuniversitar/superior de stat - anul scolar /universitar 2018-2019
20.03.2018 : Calendar OLIMPIADE scolare
16.03.2018 : Inscrierea in invatamantul primar: situatie inscrieri
09.03.2018 : Inscrierea in invatamantul primar: situatie inscrieri
24.02.2018 : Inscrierea in invatamantul primar
* 20.02.2018 : comunicat ANUL SCOLAR 2018-2019 (detalii importante)

Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 3220/2018 privind structura anului scolar 2018-2019
Modificari (...)
Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 01 martie 2018
In temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile completarile ulterioare, al prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite urmatorul ordin:

Art. 1. -
(1) Anul scolar 2018-2019 are 34 de saptamani de cursuri, insumand 168 de zile lucratoare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 32 de saptamani de cursuri si se incheie in data de 31 mai 2019;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie in data de 7 iunie 2019;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
d) pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structura anului scolar, cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile- cadru de invatamant in vigoare.
Art. 2. -
Anul scolar 2018-2019 incepe pe data de 1 septembrie 2018, se incheie pe data de 31 august 2019 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I are 18 saptamani dispuse in perioada 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019.
Cursuri - luni, 10 septembrie 2018 - vineri, 21 decembrie 2018
In perioada 27 octombrie - 4 noiembrie 2018, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - sambata, 22 decembrie 2018 - duminica, 13 ianuarie 2019
Cursuri - luni, 14 ianuarie 2019 - vineri, 1 februarie 2019
Vacanta intersemestriala - sambata, 2 februarie 2019 - duminica, 10 februarie 2019.
Semestrul al II-lea are 16 saptamani dispuse in perioada 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019.
Cursuri - luni, 11 februarie 2019 - vineri, 19 aprilie 2019
Vacanta de primavara - sambata, 20 aprilie 2019 - duminica, 5 mai 2019
Cursuri - luni, 6 mai 2019 - vineri, 14 iunie 2019
Vacanta de vara - sambata, 15 iunie 2019 - duminica, 15 septembrie 2019
Art. 3. -
In zilele libere prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
Art. 4. -
Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare vor marca prin manifestari specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internationala a educatiei si ziua de 5 iunie - Ziua invatatorului, in masura in care, prin contractul colectiv de munca aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucratoare.
Art. 5. -
(1) Programul national "Scoala altfel" se va desfasura in perioada 1 octombrie 2018-31 mai 2019, pe o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant.
(2) Intervalul aferent programului "Scoala altfel" nu coincide cu perioada lucrarilor scrise semestriale (tezelor).
Art. 6. -
Lucrarile scrise semestriale (tezele) se sustin la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei scolare, cu cel putin 3 saptamani inainte de finalul semestrului.
Art. 7. -
Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, de regula, in perioada vacantei de primavara, conform calendarului olimpiadelor nationale scolare.
Art. 8. -
(1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice, specificul zonei si al unitatii de invatamant, la solicitarea conducerii acesteia, consiliul de administratie al inspectoratului scolar poate aproba modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.
(4) Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situatii obiective de urgenta, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitati naturale sau altele asemenea, nu se poate realiza in perioada vacantelor scolare.
Art. 9. -
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei nationale.
Art. 10. -
Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial, Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI.
Ministrul educatiei nationale,
Valentin Popa
Bucuresti, 19 februarie 2018.
Nr. 3.220.
Anul scolar 2018-2019 : Afla rapid informatiile utile privind anul : Structura anului scolar, Calendar, Metodologie, Examene,... .