Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

educatie/invatamant ANUL SCOLAR 2017-2018
Afla rapid informatiile utile privind anul scolar 2017-2018 : Structura anului scolar 2017-2018, Inscrierea invatamant primar, Examene, Manuale scolare, Comunicate, Unitati scolare etc etc .
STRUCTURA anului scolar 2017-2018
Bacalaureat 2018Evaluare Nationala 2018CALENDAR anul scolar 2017-2018TezeleExameneleProgramul 'Scoala altfel'Programele scolareStiri
Utile: Retea unitati scolareInspectorate scolareCasele Corpului DidacticManuale scolareCatalogul manualelor scolare cl. VI-XII (xls)
23.03.2018: Cursuri suspendate vineri, 23 martie
16.03.2018: Simulare probe scrise Bacalaureat 2018
02.03.2018: START Simulare Evaluare Nationala 2018
26.02.2018: Unitatile de invatamant in care cursurile vor fi suspendate in zilele de 27 si/sau 28 februarie 2018
23.01.2018: Absolventi clasele a X-a / a XII-a ...
28.12.2017: Costuri elevi / scolari
28.12.2017: Invatamant profesional / dual
18.12.2017: Elevii premianti...
13.12.2017: Temele pentru acasa...
06.12.2017: Masa calda pentru elevi...
31.10.2017: Lista discipline teze
09.10.2017: Invatamantul dual / Ordin 4798/2017
05.09.2017: Bacalaureat 2018
05.09.2017: Evaluare Nationala - cl. a II, IV si a VI-a 2018
05.09.2017: Evaluare Nationala - cl. a VIII-a 2018
05.09.2017: Invatamant profesional
04.09.2017: Clasa a V-a ...
01.09.2017: Programul 'Scoala dupa scoala'
31.08.2017: Rechizite scolare
30.08.2017: Examene Nationale 2018
28.08.2017: Admitere invatamantul profesional si invatamantul dual - a doua sesiune
24.08.2017: Liceeni - bursa FLEX 2018-2019
Inscrierea in invatamantul primar / Ordin ...
CALENDAR inscrierea in anul 2017-2018
Pregatire, Validare cereri-tip, Etapa I, Etapa a II-a
METODOLOGIE inscrierea in anul 2017-2018
CERERE-tip inscrierea in (pdf) /
UTILE - GHID-inscriere : Criterii, Acte/Documente necesare, Unitati, alte informatii utile !
- situatia inscrieri / 28-02-2017 / 06-03-2017 / 13-03-2017

Bacalaureat 2016 Evaluare Nationala 2016 Admitere liceu
Structura anului scolar 2017-2018
Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 3382/2017 privind structura anului scolar 2017-2018
Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 01.03.2017
In temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. 1. -
(1) Anul scolar 2017-2018 are 35 de saptamani de cursuri, insumand 167 de zile lucratoare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul are 32 de saptamani de cursuri si se incheie in data de 25 mai ;
b) pentru clasa a VIII-a, anul are 34 de saptamani de cursuri si se incheie in data de 8 iunie ;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
d) pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 177 de zile lucratoare;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul , conform structurii anului , cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile- cadru de , in vigoare.
Art. 2. -
Anul scolar 2017-2018 incepe pe data de 1 septembrie 2017, se incheie pe data de 31 august 2018 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I are 18 saptamani dispuse in perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018.
Cursuri - luni, 11 septembrie 2017 - vineri, 22 decembrie 2017
In perioada 28 octombrie-5 noiembrie 2017, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - sambata, 23 decembrie 2017 duminica, 14 ianuarie 2018
Cursuri - luni, 15 ianuarie 2018 - vineri, 2 februarie 2018
Vacanta intersemestriala - sambata, 3 februarie 2018 duminica, 11 februarie 2018
Semestrul al II-lea are 17 saptamani dispuse in perioada 12 februarie 2018-15 iunie 2018
Cursuri - luni, 12 februarie 2018 - vineri, 30 martie 2018
Vacanta de primavara - sambata, 31 martie 2018 - marti, 10 aprilie 2018
Cursuri - miercuri, 11 aprilie 2018 - vineri, 15 iunie 2018
Vacanta de vara - sambata, 16 iunie 2018 - duminica, 9 septembrie 2018

Art. 3. -
In zilele libere prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.
Art. 4. -
Unitatile de si inspectoratele scolare vor marca prin manifestari specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internationala a educatiei, ziua de 5 iunie - Ziua invatatorului.
Art. 5. -
(1) Programul national "Scoala altfel" se va desfasura in perioada 2 octombrie 2017-31 mai 2018, pe o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de .
(2) Intervalul aferent programului "Scoala altfel" nu coincide cu perioada lucrarilor scrise semestriale/tezelor.
Art. 6. -
Lucrarile scrise semestriale/tezele se sustin la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei scolare cu cel putin 3 saptamani inainte de finalul semestrului.
Art. 7. -
Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, de regula, in perioada vacantei de primavara, conform calendarului olimpiadelor nationale scolare.
Art. 8. -
(1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de , modificari ale structurii anului-scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului-scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de respectiva/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.
(4) Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situatii obiective de urgenta, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitati naturale sau altele asemenea, nu se poate realiza in perioada vacantelor scolare.
Art. 9. -
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei nationale.
Art. 10. -
Directia generala evaluare si monitorizare preuniversitar, Directia minoritati, Directia generala management preuniversitar, inspectoratele scolare, precum si conducerile unitatilor de duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei nationale,
Pavel Nastase        
Bucuresti, 24 februarie 2017.
Nr. 3.382.

Ordinul MEN 3247/2017 - aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar anul scolar 2017-2018

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
ORDIN
privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar anul scolar 2017-2018
in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, in temeiul art. 23 si 29 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aproba Calendarul inscrierii in invatamantul primar anul scolar 2017-2018, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. Se aproba Metodologia de-inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul , prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3. Directia generala preuniversitar, Directia generala management si resurse umane, Directia minoritati, Directia generala buget-finante, Directia patrimoniu, investitii si informatizare, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei nationale,
Pavel Nastase
Bucuresti, 14 februarie 2017.
Nr. 3.247.

ANEXA Nr. 1
CALENDARUL INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRIMAR pentru anul scolar 2017-2018
Data-limita / Perioada Evenimentul
Pregatirea inscrierii in invatamantul primar
22 februarie 2017 Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul inspectoratului , pentru unitatile de invatamant care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului "Scoala dupa scoala", fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare
22 februarie 2017 Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru , prevazuta in anexa nr. 2 la ordin Afisarea unitatilor/institutiilor in care se realizeaza evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru prevazuta in anexa nr. 2 la ordin
22 februarie 2017 Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali - sindicate, consiliu reprezentativ al parintilor - avizate, din punctul de vedere al legalitatii, de catre consilierul juridic si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare
23 februarie-2 martie 2017 Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care se desfasoara activitate specifica clasei pregatitoare, a unei "Zile a portilor deschise", zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate
23 februarie-2 martie 2017 Organizarea, in unitatile de invatamant prescolar, a intalnirilor pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in , in invatamantul primar
22 februarie-14 martie 2017 Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor pentru care Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru , prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, prevede aceasta evaluare
22 februarie-14 martie 2017 Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea
16 martie 2017 Transmiterea de catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala a procesului-verbal in care este inscris rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judet/municipiul Bucuresti catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar (comisia judeteana/a municipiului Bucuresti)
Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere in clasa pregatitoare
22 februarie 2017 Afisarea, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului si pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor-tip de inscriere in invatamantul primar
27 februarie-16 martie 2017 Completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, a cererilor-tip de-inscriere. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sambata) Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala speciala
Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare
17 martie 2017 Procesarea de catre comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala) a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere
18-21 martie 2017 Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de din unitatile de , prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de a listei candidatilor admisi in aceasta faza Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor-tip de pentru candidatii admisi in aceasta faza
22 martie 2017 Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de , cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta unitate de decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie
22-23 martie Afisarea in unitatile de si pe site-ul inspectoratului si al unitatilor de a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa
A doua etapa de in clasa pregatitoare
23 martie Comunicarea, prin afisare la unitatile de si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul Informarea Ministerului Educatiei Nationale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua
24 martie-30 martie 2017 Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa Validarea cererilor-tip de la unitatea de aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor
31 martie-5 aprilie 2017 Procesarea, la nivelul unitatilor de , a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul , pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile Completarea, in aplicatia informatica, a datelor din cererile-tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa
6 aprilie 2017 Afisarea la fiecare unitate de a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare
7-13 aprilie 2017 Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de Solutionarea de catre inspectoratul a oricarei altei situatii referitoare la inscrierea in invatamantul-primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului

ANEXA Nr. 2
METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar anul scolar 2017-2018
Anul scolar 2017-2018 : Afla rapid informatiile utile privind anul : Structura anului scolar 2017-2018, CALENDAR Anul scolar 2017-2018, Tezele, Examenele, Programul 'Scoala altfel', Stiri, Inscrierea in invatamantul primar, Activitati educative, Manuale scolare si altele ...