Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

educatie/invatamantANUL SCOLAR 2016-2017
Afla rapid informatiile utile privind anul scolar 2016-2017 : Activitati educative, Manuale scolare, Inscrierea invatamant primar, comunicate, unitati scolare etc etc .
In temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 44/ privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.
Art. 1.
(1) Anul scolar 2016-2017 are 35 de saptamani de cursuri, insumand 169 de zile lucratoare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul are 32 de saptamani de cursuri si se incheie in data de 26 mai 2017;
b) pentru clasa a VIII-a, anul are 34 de saptamani de cursuri si se incheie in data de 9 iunie 2017;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
d) pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 179 de zile lucratoare;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul , conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile- cadru de invatamant in vigoare.
Art. 2.
Anul scolar 2016-2017 incepe pe data de 1 septembrie , se incheie pe data de 31 august 2017 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza :
Semestrul I are 19 saptamani dispuse in perioada 12 septembrie - 3 februarie 2017.
Cursuri - luni, 12 septembrie 2016 - vineri, 23 decembrie 2016
In perioada 29 octombrie-6 noiembrie 2016, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - sambata, 24 decembrie 2016 duminica, 8 ianuarie 2017
Cursuri - luni, 9 ianuarie 2017 - vineri, 3 februarie 2017
Vacanta intersemestriala - sambata, 4 februarie 2017 - duminica, 12 februarie 2017
Semestrul al II-lea are 16 saptamani dispuse in perioada 13 februarie 2017 - 16 iunie .
Cursuri - luni, 13 februarie 2017 - vineri, 14 aprilie
Vacanta de primavara - miercuri, 19 aprilie - duminica, 30 aprilie
Cursuri - marti, 2 mai - vineri, 16 iunie
Vacanta de vara - sambata, 17 iunie - duminica, 10 septembrie
Art. 3.
In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.
Art. 4.
Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare vor marca prin manifestari specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internationala a educatiei, ziua de 5 iunie - Ziua invatatorului si 1 iunie - Ziua copilului, conform planificarilor existente la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar.
Art. 5.
(1) Programul national "Scoala altfel" este structurat dupa cum urmeaza: o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant, in intervalele urmatoare:
- pentru invatamantul prescolar si primar:
• 21 noiembrie 2016 - 2 decembrie 2016
• 27 februarie - 31 martie
• 15 mai - 9 iunie 2017
- pentru invatamantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal:
• 17 octombrie 2016 - 2 decembrie 2016
• 27 februarie - 31 martie
• 15 mai - 9 iunie
(2) Intervalul aferent programului "Scoala altfel" nu coincide cu perioada tezelor semestriale.
Art. 6.
Lucrarile semestriale/Tezele se sustin la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei scolare, cu cel putin 3 saptamani inainte de finalul semestrului.
Art. 7.
Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizeaza, de regula, in perioada vacantei de primavara, conform calendarului olimpiadelor nationale scolare.
Art. 8.
(1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.
Art. 9.
Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.
Art. 10.
Directia generala invatamant preuniversitar, Directia minoritati, Directia generala management si resurse umane, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice,
Mircea Dumitru        
Bucuresti, 20 iulie 2016.
Nr. 4.577.
Anul scolar 2016-2017 : Afla rapid informatiile utile privind anul scolar : Activitati educative, Manuale scolare, inscrierea invatamant primar, comunicate, unitati scolare etc etc .