Legislatie turism

LEGISLATIE TURISM

Legislatia generala si specifica in turism
Nr. crt. Numar si tip act Continutul pe scurt al actului Observatii

Tichetele de vacanta

OUG 8/2009 acordarea tichetelor de vacanta modificata
( < oug 58/2010 < oug 82/2010)
HG 215/2009 Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta

Dezvoltare turistica

HOTARARE 320/2011 modificarea si completarea HG 120/2010 privind aprobarea listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism
HOTARARE nr. 77/2010 Programul anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice
HOTARARE 189/2010 modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 120/2010
HOTARARE 120/2010 Lista cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism
ORDINUL nr. 984/2009 Normele procedurale interne pentru atribuirea contractelor de prestari servicii de amenajare si decorare de pavilioane nationale, standuri specializate sau miniexpozitii si servicii conexe in cadrul manifestarilor expozitionale la care participa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in tara si in strainatate, cu finantare de la bugetul de stat
HG nr. 314/2009 Aprobarea Programului de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

ORGANIZAREA si DESFASURAREA activitatii de TURISM in Romania

Ordonanta de urgenta nr. 25/24 martie 2010 Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania
Ordonanta 58/1998 organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania Modificata si completata prin Legea 755/2001; OG 5/2003, Legea 229/2003, OUG 19/2006 si OUG 123/2008
forma actualizata (2009)

PROMOVARE TURISTICA

ORDINUL 105/15.07.2013 Selectia participantilor la manifestarile expozitionale la care participa Autoritatea Nationala pentru Turism -
Ordinul 1169 / 18.04.2013 NORMELE interne pentru atribuirea contractelor de prestari servicii pentru organizarea de catre Ministerul Economiei prin Autoritatea Nationala pentru Turism, in Romania, a vizitelor educationale si de informare in tara pentru reprezentanti ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanti ai societatilor comerciale cu activitati in turism din tara si strainatate, reprezentanti ai asociatiilor sau organizatiilor neguvernamentale cu activitate in turism, ai administratiei publice centrale si locale, alti lideri de opinie, specialisti in turism din tara si din strainatate -
Ordinul 914 / 03.04.2013 modificarea Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 294/28.02.2013 -
Ordinul 294 / 28.02.2013 NORMELE interne pentru atribuirea contractelor de prestari servicii de amenajare si decorare de pavilioane nationale, standuri specializate sau miniexpozitii si servicii conexe in cadrul manifestarilor expozitionale la care participa Autoritatea Nationala pentru Turism, in tara si in strainatate, cu finantare de la bugetul de stat si din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -
Ordinul 92 / 27.02.2013 LISTA cu manifestarile expozitionale interne si internationale la care participa Autoritatea Nationala pentru Turism in anul 2013 (click dreapta / click 'rotate clockwise' ...)
HG 20/2012 Programul multianual de marketing si promovare turistica si Programul multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice -

Certificat de acreditare a centrelor nationale de informare si promovare turistica

Ordinul Ministrului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale nr. 1096/2008 Normele metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
Ordinul Ministrului nr.437/2009 Normele interne pentru atribuirea contractului cadru si a contractelor subsecvente privind organizarea, in Romania, a vizitelor educationale si de informare pentru reprezentantii mass-media, turoperatori, reprezentanti ai societatilor comerciale cu activitati in turism din tara si din strainatate, derulate prin Ministerul Turismului Modificat prin Ordinul Ministrului nr. 570/25.06.2009
HG nr.837/1995 cu modificarile si completarile ulterioare Cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celalalte drepturi in valuta si in lei ale personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate
HG nr.518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Ordinul Ministrului nr. 783/2009 lista manifestarilor expozitionale de turism interne si internationale la care Ministerul Turismului va participa in al doilea semestru al anului 2009

COMERCIALIZAREA pachetelor de servicii turistice

Ordonanta 107/1999 (republicata 2008) activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Ordinul 516/2005(ORDIN 516/2005) Aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice
ORDIN 235/2001 Asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

CONTROL SI AUTORIZARE PENTRU TURISM

Ordin nr. 990 /14 decembrie 2009 Modificarea unor acte normative din domeniul turismului in vederea implementarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania

LICENTE si BREVETE de turism

ORDIN 65/2013 Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism abroga ordinul 1051/2011
HG 121/2013 modificarea si completarea HG 1267/2010
ORDIN 1051/03.03.2011 (ORDIN 1051/2011) Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism
HG 1267/2010 HG 1267/8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism
HG 535/03 Iunie 2011 Hotarare privind modificarea si completarea HG nr. 1.267/2010

Asigurari turisti

Ordinul Ministrului Turismului nr.235/2001 asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

LITORAL (plaja Marii Negre)

Ordinul nr. 1204/26 martie 2010 Normele metodologice privind autorizarea plajelor in scop turistic > ANEXA 2 - Cerere de eliberare a autorizatiei turistice pentru plaja
> ANEXA 3 - Fisa privind descrierea sectorului/subsectorului de plaja inchiriat
> ANEXA 4 - Criterii obligatorii si facultative privind utilizarea plajelor in scop turistic
abroga Ordinul Ministrului Turismului nr.485/2009
Legea nr.274/2006 Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja ANEXA
Ordonanta de Urgenta nr.19/2006 utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja

GHIZI turism

Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 637/2004 Normele metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism
HG nr.631/2003 Modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism
HG nr.305/2001 atestarea si utilizarea ghizilor de turism

Partiile de schi

HG nr.5/2004 Modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement
HG nr.263/2001 republicata amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement
Ordinul Ministrului Turismului nr.491/2001 Normele privind omologarea, amenajarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement

Agrement turistic

HG nr. 452/2003 desfasurarea activitatii de agrement nautic
modifica hg 911/2001
Ordinul Ministrului Transporturilor, Comertului si Turismului nr.292/2003 Normele metodologice privind desfasurarea activitatii de agrement nautic
HOTARARE nr.511/31 mai 2001 unele masuri de organizare a activitatii de agrement in statiunile turistice

Avize pentru documentatii de constructii in domeniul turismului si documentatii de urbanism privind zone si statiuni turistice

HG nr.31/1996 Aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului

SALVAMONT + Certificatul de omologare a traseelor turistice montane

HG nr.77/2003 (HG 77/2003) instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatii de salvare in munti

Atestarea statiunilor turistice

HG nr. 852/2008 Normele si criteriilor de atestare a statiunilor turistice modificari (pdf)

Privatizarea societatilor comerciale de turism

HG nr.330/2009 Aprobarea Mandatului privind realizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din turism la care Ministerul Turismului detine actiuni, in numele statului
HG nr.577/2002 Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
Legea nr.137/2002 unele masuri pentru accelerarea privatizarii
Legea nr.80/2002 Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din turism
Ordonanta de Urgenta nr.7/2001 unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din turism
Legea nr.276/2001 Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2001 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din turism
Ordonanta de Urgenta nr.52/2001 Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2001 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din turism
Ordonanta de Urgenta nr. 88/1997 privatizarea societatilor comerciale forma actualizata

SIGURANTA TURISTILOR

Hotararea 805/23 august 2001 (Hotararea 805/2001) unele masuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare in structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turistica la turismul neorganizat
Hotararea 559/14 iunie 2001 (Hotararea 559/2001) unele masuri de comercializare a produselor alimentare si nealimentare in statiunile turistice
HOTARARE nr.1.185/27 noiembrie 2001 majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute in unele acte normative din domeniul turismului

STRUCTURILE de PRIMIRE TURISTICE

HG nr. 237/2001 Hotarare pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice (republicata 2008)

TURISM BALNEAR

- - -
Ordonanta de urgenta 152/7 noiembrie 2002 (OUG 152/2002) organizarea si functionarea societatilor comerciale de turism balnear si de recuperare
Legea 143/14 aprilie 2003 (Legea 143/2003) Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de turism balnear si de recuperare

ALTELE

HG 583/2011 modificarea HG 1631/2009 privind organizarea si functionarea MDRT
HG nr. 75/2011 modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009
HG nr. 1631/2009
anexa 1
organizarea si functionarea Ministerului Turismului - modificata si completata(HG 75/2011)
forma actualizata (+ anexa 1)
< conform HG 434 / 2010
HG nr. 1719/2008 organizarea si functionarea Ministerului Turismului ABROGATA ! (< HG 1631 / 2009)
HG nr. 24/22.01.2009 Modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului ABROGATA ! (< HG 1631 / 2009)
HG nr. 173/25.02.2009 Modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului ABROGATA ! (< HG 1631 / 2009)
LEGISLATIE TURISM
Legislatia generala si specifica in turism
Categorii
Comunicare
Utile