ACTE SOMAJ

ACTE SOMAJ

Actele necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj
Acte necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj
Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, actele necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj sunt urmatoarele:
1. Actul de identitate, in original si copie;
2. Actele de studii si de calificare,in original si copie;
3. Adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
4. Actele eliberate de organele financiar teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.

Acte suplimentare necesare functie de situatie:
* Resurse Umane (HR) (Angajatorul dvs.) > trebuie sa primiti urmatoarele documente:
- adeverinta de vechime in care trebuiesc trecute urmatoarele: atestarea faptului ca ati fost angajat pe perioada nedeterminata in registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL) sub un anumit numar si eventualele modificari in cadrul contractului individual de munca (perioada, salariul brut si functia)
- adeverinta tip cf. Anexei nr.26 la HG 174/2002
- decizia de incetare a contractului colectiv de munca
* Absolventi institutii invatamant (varsta minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale):
- actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie;
- adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat sau notificat conform legii.
ACTE SOMAJ

Actele necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj

Categorii
Comunicare
Utile
acte necesareaeroporturiambasadegsmministereleposta romanatelefoanetrenuriunitati masuravalutarvamavremea